Hopp til innhold

Starte på prøve?

For å dokumentere resultatet av avlsarbeid, er det viktig at flest mulig hygen kommer til start på jaktprøver. Jager din hund greit, og presterer loser av brukbar lengde, er det ingen grunn til å la vær.

På separate åpenprøver avtaler du selv tid og sted med en dommer. Du kan enten henvende deg til din lokale harehundklubb, eller ta kontakt med dommer direkte. Påmelding skjer enklest på web, til den harehundklubb som din dommer tilhører. Link her: terminlister prøver

Harehundprøver foregår akkurat som en trenings/jaktdag, men uten felling. Hunden slippes, og får arbeide i søk, fot og forhåpentligvis los. Så er det dommerens jobb å vurdere arbeidet, samt telle losminutter. Kravene er 60 min for 3pr, 90 for 2pr, og 120 for 1pr.

Fullt regelverk kan du lese her: prøveregler

"LAPP I BOLLEN"
Som en ekstra motivasjon og håp om at så mange som mulig stiller på prøver har styre satt opp en premie til loddtrekking blandt alle som melder inn jaktprøveresultater til Jørn Veisten i styre.

Styre har derfor vedtatt at alle som stiller på jaktprøve er med i trekningen av Tracker hundepeiler, pris ca. 7000. Vår medlemsmasse er økende og økonomien går bra. Men antall stilte Hygenhunder på jaktprøve er ikke bra. Det står skrevet så fint i boka "Genetikk avl og oppdrett: "Skal man ha fremgang i en rase må det avles på den 50% i hvert kull som gjør det best, alle egenskaper sett under ett". Det må jo være håpløst for avlsrådet å finne rette individer når kanskje tre i et kull på åtte er på utstilling og en er på jaktprøve. Så sitter du med en hund som tegner bra, ikke nøl med å melde på. Jaktprøver blir arrangert fra 10. sept. og ut februar, (ut mars på rev.)

 -Kriterier: - Alle som stiller på Åpen prøve, også rasemesterskapet, får en lapp i bollen for hver prøve, alle resultater teller, også null og G ("ikke startet" eller "trukket" teller ikke.) 
- Alle som stiller på Elite prøve får en lapp i bollen for hver stilte dag ("ikke startet" eller "trukket" dag to, en lapp i bollen.) 


Betalt medlemskap i Hygenringen er en selvfølge. 
Trekning foretas på årsmøtet