Hopp til innhold

Sponsing av jaktprøver

Hygenringen gir et økonomisk bidrag til medlemmer som starter på eliteprøver. Bidraget varierer ut fra hvilken type prøve man starter på. Nedenfor er det en oversikt over prøvetyper og bidrag. Hver enkelt som stiller på prøve er selv ansvarlig for å søke Hygenringen v/ kasserer om sponsing.

For å kunne søke om bidrag og eller ha en lapp i "bollen" MÅ man være medlem i Hygenringen.

Sponsing av DM/NM/Nordisk
- Hygenringen sponser hele startkontingenten.
- For å kunne søke om sponsing må man stille hunden begge dager.
- Gyldig grunn for å trekke er alvorlig akutt skade (A)

Sponsing av ordinær EP
- Hygenringen sponser kr 1000.- til alle som starter på EP og har oppnådd 2 x 1 ÅP
- Hunder med 1 x 1 ÅP som deltar i konkurranser og hunder med NJCH sponses ikke.
- For å kunne søke om sponsing må man stille hunden begge dager.
- Gyldig grunn for å trekke er alvorlig akutt skade (A)

Lapp i bollen
- Alle som stiller på Åpen prøve, også rasemesterskapet, får en lapp i bollen for hver prøve.
- Alle resultater teller, også null og G.
- "Ikke startet" eller "trukket" teller ikke.
- Alle som stiller på Elite prøve får en lapp i bollen for hver stilte dag.
- "Ikke startet" eller "trukket" dag to, gir en lapp i bollen.
- Trekning foretas på årsmøtet.