Gammelharan

 

Gammelharan.

 

Her kommer etterhvert noen gamle artikler som omhandler di norske harehundraser,men selvfølgelig først og fremst om Hygenhunden.

Artiklene vil bli skrevet som det var dengang.

Jeg oppfordrer di som måtte sitte på gammelt stoff om dette å ta kontakt med webmaster slik att vi kan få dette ut her.

Bruk da kontaktskjema eller du kan og ta en telefon.Telefonnr.står under kontaktskjema