Hopp til innhold

Hygenhistorikk

60 år med fantastisk Hygenavl - av Hans Bringsdal

Avlslinjer fra CH Ring 2816Ø

I dette notatet har en tatt for seg, og sett på, avlslinjer fra CH Ring 2816 til Hilmar Teien fra Sande i Vestfold. CH Ring og dens mor CH Pila til Teien, hadde begge 1 ep på prøve. Det som er helt spesielt med disse linjene etter CH Ring, er at så mange av avlshundene har vert sterke ned arvere. Tidsepoken det her er snakk om, er fra tidlig 1950 tall, og frem til i dag. En er klar over at i dette notat ikke kan dekke alle greiner. Da kunne en ha skrevet en hel bok. Bidragsytere er Hans Bringsdal, Jon Anders Nesbakken og Asbjørn Bjelland.

I alle linjene har avlshundene med utheva skrift hatt jaktpremiert avkom i alle ledd frem til i dag.I Aust Agder var det mange topp premierte hygen på jaktprøver, i en periode fra omkring 1950, hvor mange av disse satte sitt preg på avlen. To gode avls tisper var kullsøstrene Stella 2955 og Kora 2956 som begge ble paret med CH Ring 2816.

Kull født i1955.

CH Ring – Stella 2955.

Jaktpremierte avkom:

Leidi til Erling Dalane 2x1 ep og 1x2ep.

Rita til Hilmar Teien flere ganger jaktpremiert.

Tango 55/2212 til Jacob Aal, Nes Verk i Holt godkjent prøve, far til

UCH Trine som kom til å prege avlen.

Kull født i 1958.

CH Ring – Kora 2956. Kora hadde 1 premie på prøve.

Jaktpremierte avkom:

JCH Leika til John Kittelsen.

Bella til Magnus Larsen. 1 premie. Flere kull med jaktpremierte avkom.

Senta til Adolf Beisland 2 premie.

Oppdretter Olav Storenes, Nelaug.

Kull født i 1962.

JCH Leika – UCH Pion II til Ole Ruud, Eidsvoll. JCH Leika hadde 7x1pr på prøve og mange ganger prøvevinner og nr 2 i landskamp.

Jaktpremierte avkom:

CH Leiken til Ole Dalen Arendal DCH

Jakken til Yngvar Hallerud, Kongsberg.

Klang til Hugo A Johnson 2 pr prøve.

Alle tre ble benyttet i avlen. Leiken og Klang til sørlandstisper.

DCH Jakken ble brukt til mange paringer på Østlandet. Flere av avkommet hadde gode resultater på prøver. Det er fremdeles noen linjer fra Jakken som preger avlen i dag med gode resultater på prøver.

Kull født i 1963.

Tango 55/2212 – Stella 60/1308. Oppdretter Tengel Hegland, Holt.

Jaktpremierte avkom:

UCH Trine til Hans Bringsdal (HB). I 1965 ble CH trine 2,5 år gammel, prøvevinner på Vegårshei med lostid 3t 25min. Max tellende lostid var den gang 3 timer som også nest beste hund JCH Leika hadde. Trine hadde også 2x2pr på prøve. CH Trine har gitt meget gode nedarvings egenskaper både jakt og eksteriørmessig. CH Ring var bestefar til CH Trine gjennom hennes far Tango 55/2212 og olderfar på morssiden gjennom Tangos kullsøster

Rita 55/2213 til Hilmar Teien, som var mor til Stella. I 1967 ble CH Trine paret med Knas til Heistein i Tveit. Avkom Stregen 67/11060. Grunnet for mange hunder solgte HB Stregen til Ivan Støen på Hamar i 1970/71. Den ble brukt til veldig mange tisper, i mange år, på østlandet.

I 1972 ble Stregen paret med Fjell Cora 7751/69 som var etter DCH Jakken til Hallerud og Gleda til Rolf Fjell.

2

Jaktpremierte avkom:

Jakk 8610/72 til Rolf Hauger som ble parret med Thjoa til Fjell. I dette kullet fikk en de gode avlshundene Bruno 9384/79 til Olav Kristiansen, og Peik til Per Åmot Løken.Bruno var ikke jaktpremiert, men ble brukt til mange tisper med mye jaktpremiert avkom. Peik var heller ikke jaktpremiert men avlet meget godt, bl.a. i kullet med DCH Diana X. DCH Pila, også fra denne paringen, hadde flere kull og mye av avkommet har gitt topp resultater.

Kull født i 1968.

UCH Leiken – UCH Trine.

Jaktpremierte avkom:

Trins til HB 1x2pr. DCH Lissi til HB godkj. Prøvevinner på Evje i 1969 18 mnd gammel. 1 pr vinterprøve på Evje 1970. 1 pr på Sandnes 1970 og flere ganger 2 pr på prøver.

I 1970 hadde HB et nytt kull med CH Leiken – CH Trine til tross for at avlsråds formann Arne Enger ikke ville anbefale kombinasjonen pga for mye konsentrasjon omkring CH Ring. Det ble kun to valper i dette kullet. Ring til HB med godkj. Og 2 pr på prøve. Truls 10798/70 til avlsråds medlem Harald Bjørklund. Truls ble brukt på to tisper, jaktpremiert avkom.

Både HB Trins og HB Ring 10799/70 ble benyttet til noen tisper, begge utlånt til parring i Østfold med jaktpremierte avkom. Enkelte hunder ble brukt videre i avl.

I 1971 ble Keit 1925/69 til Hugo Johnsen paret med Trins til HB . Avkom HB DCH Trinsa av Solfrid som HB fikk som paringsvalp. Denne ble 4 ganger prøvevinner, bl.a i Nordmarka i 1977, hvor de 3 beste hundene var Hygen. Kullbrødrene DCH Sanco og UCH Fjellboy var nr 2 og 3, alle med 1 pr. Trins og Keit var søskenbarn parring, med samme linje tilbake gjennom JCH Leika til CH Ring. Trinsa hadde jaktpremierte avkom hvor et par ble avlet videre på.

Kull født i 1976.

DCH Lissi til HB (UCH Leiken- UCH Trine) Paret med dunker Rusken.

Jaktpremierte avkom:

DCH Diana X til HB. NM vinner med 1 EP og kongepokal i Nordmarka 1982. Diana X hadde 3 kullsøsken, 2 hanner som ikke kom på prøve, og ei tispe som var for liten.

Avlslinjer fra DCH Diana X

I sjette ledd fra CH Ring har Diana X gjennom 4 kull ført denne hovedlinja videre med jaktpremierte avkom i nesten alle kombinasjoner helt frem til i dag

Linje nr 1 fra DCH Diana X 7478/75.

I 1978 ble Diana X Paret med DCH Sang til Erling Ness, Rena. Jaktpremierte avkom: Laila til Tor Drange. 9 ganger premiert på prøve. Tor Drange hadde 2 kull med Laila. Jaktpremierte avkom: Gnisten var laktpremiert mange ganger med 2x1 som beste resultat. Den hadde et meget sterkt og flott hygenmål.

UCH Stina til HB 14 ganger jaktprøve premiert.

Stina startet 2 ganger i NM. På første NM start var hun max uheldig. Første dag i et forferdelig regnvær fikk hun ut hare nr 2 litt over 2 timer før prøveslutt. Etter 1 t og 25 min los sprang haren på vei som sto under vann. Andre dag jaget hun fra kl 08.00 til kl 13.00 men fikk bare 3 ÅP og 0 EP, da 3 EP ikke ble innført i NM før året etter. Bare en hund oppnådde elitepremiering med 2EP. Andre gang Stina startet i NM kom hun ikke i fot første dag og gikk ikke videre til andre dag.

I 1983 ble UCH Stina paret med Int UCH Jeppe til Karl Monen fra Holum. Jaktprøvepremierte avkom: Lissi til Kennet Gundersen, Holum. Lissi hadde flere jaktprøvepremieringer derav 1x1pr.

I 1987 ble Lissi paret med Int UCH Kvikk ti Eivind Monen, Holum. Jaktprøvepremierte avkom: JCH Goliat til oppdretter Kennet Gundersen.

JCH Goliat var prøvevinner 2 ganger og ble brukt på 2 tisper. . Kennet Gundersen fikk i en 10 års periode frem hele 4 hunder med gode jaktpremieringer på alle. Alle ble avlet videre på. Han hadde ett kull med Lissi som ble paret med Krutt til Kåbuland. Kennet holdt igjen Tass 07727/89 som hadde store anlegg og hadde 1x1, 1x2 og 1x3 pr på prøver, Deriblandt 2 ganger prøvevinner. Dessverre mistet han Tass i dens beste prøvealder.

3

Fra kulet JCH Goliat – Bella, hvor nedarverene fra henholdsvis linje 1 og 2 ble paret sammen, kom det 3 jaktpremierte. Spesielt DCH Cindy fikk stor betydning i den videre avl. Nelly 206792 ble overtatt av Kennet, og oppnådde 2x2, 1x3 på prøver og hadde kull.

Linje nr 2 fra Diana X 7478/75

I 1979 ble Diana paret med Rappo til Rolf Hauger, Roverud. Rappo og DCH Sang til Erling Ness var kullbrødre. På en prøve i Hedemark i 1979 hvor Rappo ble prøvevinner med 1 pr, ble losen, spesielt det flotte målet omtalt i en av de største avisene.Jaktpr. avkom e. Rappo- Diana X: Finop Sigurd Gjerustad, Toya Per Gabrielsen, UCH Lussi Olav Svinsholt. Rapp til Erling Pedersen ble brukt i avlen pga sine gode jaktegenskaper. Premieringer usikkert.

I 1989 ble UCH Lussi paret med UCH Seiko til Bjarne Holm. Den var etter den gode avlstispa Silja til Eivind Holm og den mye brukte Bruno 9384/79

UCH Lussi var en meget god avlstispe, den hadde 2 kull med jaktpremieringer i begge.

Jaktpremierte avkom fra kullet med UCH Seiko var DCH Jakken som Svinsholt beholdt selv og Bella 25069/89 til Jonny Andersen med 2 og 3 EP. Begge har ført denne avlslinja videre til gode avlshunder.

DCH Jakken hadde som si mor et meget godt gemytt og ble brukt til to kull. Først med UCH Sanka til HB hvor en fikk CH Rappen, som i kullet til Pia X/Hjellum, har videreført Lussis gode egenskaper gjennom de kjente avlshundene og gode nedarverene DCH Nemi til Ølstøren og UCH Harris.

Ch Jakkens andre kull var med DCH Tinka/Svinsås som bla markerte seg stert i NM. I dette kullet fikk en 3 jaktpremierte. Lussi til Jørn Svinsholt, Tina til Tor Olav Svinsås og Klinge til Vidar Nyborg. Tina ble paret med DCH Prins til Rønning og der fikk en DCH Diana II. Klinge ble paret med Finsk støver Eno og det ble 3 jaktpremierte.

I 1992 ble Bella til Jonny Andersen fra linje 2 paret sammen med JCH Goliat fra linje 1. Det er liten tvil om at det nære slektskapet en får fra Diana X mellom de to linjene har forsterket arveegenskapene.

Jaktpremierte avkom etter Bella og JCH Goliat: UCH Bobben til Dagfinn og Halvard Sannesmoen, Nelly til Kenneth Gundersen. DCH Cindy til Irene Gjølstad. DCH Cindy var en topp hund både jakt og eksteriørmessig og ble uttatt til et krysningskull med dunker.

UCH Bobben ble paret med jaktprøve tispa Rena til Terje Øigaren. Premierte avkom: UCH Tea til Erling Ness.

Fortsettelse linje 1 og 2 fra Diana

I 1996 ble DCH Cindy paret med dunker DCH Affe til Per Magne Rønning. Det ble født 10 valper hvor 7 ble jaktprøvepremiert. I dette kullet fikk en frem Norges mest premierte harehund gjennom tidene.

N FIN JCH N UCH Prins X til Rønning som han tok som paringsvalp. Alle rede 10 mnd. gammel jagde han til 2 førstepremier på prøve.Prins har 5 ganger vert i NM med 4 plass og to ganger 3 plass. Han har mange topplasseringer i mesterskap for norske raser. Han var nr 7 i Nordisk mesterskap 18 mnd. og ble nordisk mester noen år senere. Totalt har han 2x2 EP, og hele 23 x 1 EP.

Av jaktpremierte avkom etter Cindy- Affe er det Pia X 8810/96 til Knut H Hjellum med 1 pr prøve som fører denne linja videre. UCH Sang til Sverre Finstad har gitt mange topphunder fra Vestlundsoppdrettet, og ikke minst Nesbakkens oppdrett, så det er laget en egen linje 3 fra UCH Sang x.

Andre jaktpremierte:

JCH Nikko til egil Sandum, Doffen til Eddy Voss, DCH Baso til Grøterud, JCH Toya til Morten Gaathaug

År 2000 ble Pia X til Knut H Hjellum paret med DCH HB Rappen som var etter DCH Jakken til Svinsholt og UCH Sanka til HB. Se linje 5. Etter Pia X – UCH Rappen ble det mange topp premierte hannhunder, DCH Aass 23987/00 til Finn T Koldstad. Ping Pavlov til Hjellum 1x1 åp. m.flere.

4

Det var bare ei tispe i kullet UCH Mari til Stian Berntsen.

I 2005 ble UCH Mari paret med DCH Rusken X til HB. Se linje 4 a.

Jaktpremierte avkom: Kvitmåsans DCH Nemi til Boye Ølstøren. Kvitmåsans UCH Harris til Roar Dahlen.

Nemi hadde flere topp resultater på prøve. I 2011 ble hun nr 3 DM og nr 8 i NM. I 2012 DM vinner og nr 5 i NM.UCH Harris startet ikke så mye på prøve. Den er brukt på 2-3 tisper og har avlet gode prøve hunder. Det er laget en egen linje til Harris nr 4C.

I 2011 ble denne meget sterke avlslinja 1 og 2 videreført da DCH Nemi ble paret med Peik til Arnfinn Kvisler som hadde 1 pr på prøve og var i likhet med Nemi sort.

Jakt premierte avkom: DCH Frøya til Havdal – DCH Selma til Ølstøren.

I likhet med sin mor har Frøya vert på NM 2 ganger. I 2012 nr 2 i DM og nr 8 på NM.

Tre hygen samme året i NM hvor JCH SE King ble NM vinner viser hvor fantastisk avlshunder vi har hatt fra alle linjene fra Diana X, tilbake til CH Ring

DCH Frøya til Havdal har hatt to kull, deriblant ett kryssningskull med dunker og et med Dch Pondus av Holmerud     Jaktpremierte avkom: NJCH Rambo/Orderud og NJCH Baro/Lindal

DCH Pondus av Holmerud er etter NDCH Gulsjølias Frøya/Solberg og NUCH Emil/Næss.

DCH Selma til Boye Ølstøren ble i 2013 paret med Balder til Sigurd Bostad. Jaktpremierte avkom: Tor til Bostad 2 x 1 pr. JCH Ronja til Helene Grytbakk Lillevold og Tormod Weberg. Zita til Waage, 2 x 1pr.

Linje nr 2B fra UCH Lussi til Svinsholt – Bella til Jonny Andersen – UCH Bobben.

Her mangler vi endel opplysninger, men kan føres til senere.

Linje nr 3 fra UCH Sang X

UCH Sang/Finstad hadde to kull med Vestlunds Sonja til Willy Kristiansen.

Kull i 1999 ga DCH Vestlunds Sandra/Haugen, Sandra hadde igjen selv to kull som ga NJCH Vestlunds Sally/Haugen og NUCH Vestlunds Sang/ Nygård. Vestlunds Sally/Haugen hadde jaktpremierte avkom.

Kull i 2000 var nok det som ga mest jakt, i fra dette kullet kom NJCH Vestlunds Frøya til Svend Arild Haugen. NJCH Frøya ble nr. 5 på dm Nordmarka i 03 med 1 EP og ble nr 2 MNR samme år.

Frøya hadde bare et kull, det var med DCH Bamse til Leif Erling Holm, ut av dette kullet kom NJCH Vestlunds Siri til John Anders Nesbakken. JCH Vestlunds Siri hadde tre kull med tre forskjellige hannhunder, dette ga til sammen 19 valper derav 12 er premiert på prøve(5 er CH). Disse er omtalt i linjene 1,2,4b og 4c

Linje nr 4A fra Diana.

I 1982 ble DianaX paret med DCH Sanco til Kåre Vethe. Jaktpremierte avkom: UCH Siri til HB 2x1 AK, 1x2 EP, prøvevinner. UCH Ringo til Bjørn Hylen, mange ganger jaktpremiert, og prøvevinner og jaktpremierte avkom.

I 1985 paret HB UCHSiri med UCH Pål til Lauritz Karlsen. Jaktpremierte avkom: Petra til Kåre Einarsmo 1 pr AK og prøvevinner på Evje 1989. På samme prøve ble Siri prøvevinner i EK med 2 EP.

I 1990 ble Siri paret med Krutt til Kåbuland som hadde godkjenning på prøve. Den var etter Bruno 9384/79 – Silja til Eivind Holm. Jaktpremierte avkom etter Siri-Krutt: DCH Trine II til HB som i 1997 ble parret med UCH Kvikk X til Nysveen. Jaktpremierte avkom: Pila 20937/97 til Svein Erik og HB. Mange premieringer på prøve og 2 EP. Pila ble i 2003 paret med finsk støver JCH Mikki. Av 6 avkom startet 5 på prøve og alle ble jaktpremiert. 2 ble DCH.

Rusken til HB og DCH Stina til Sven Erik og HB. Lissi til Helge Toft, Pil Pilpiaget X til Knut H Hjellum hadde begge 2x1 ÅP. Det kan nevnes at i samme prøvesesong startet disse 4 kullsøsken på to separate prøver hver og på disse 8 startene var det 8 første premier. Dessverre var det bare Rusken X til HB av de to hanhundene som ble brukt i avl. Det er 4 kull etter Rusken. I kullet med Zenta, (Premieringer Zenta: 3x1 ÅP 1x3 EP, 2x2 EP, rasemester)til Magnus Tjelmeland/Terje Øigaren, er det en jaktpremiert som ble brukt i avl 2015. NUCH Kvikk/Stensrud er kun stilt en gang på jaktprøve, med 1 pr som resultat. Han er blitt videre brukt på to tisper, der begge kull har eliteklare hunder.

I kullet med UCH Mari kan en følge videre i linje 1 og 2 til DCH Nemi og linje 4C fra UCH Harris.

Siste kullet med Rusken var med Heidi til Tobias Svindland i 2012. Jaktpremierte avkom:Freia til Svindland med 1 ÅP.

5

Linje 4B etter DCH Rusken X – JCH Pia Magne Fardal.

Pia hadde 1 pr loser allerede første høsten og hadde 2x1 ÅP på to starter. Hadde 3 ganger 1 EP på 3 starter i samme sesong og ble prøvevinner to ganger. Magne Fardal hadde også mora til Pia, Kaia med 3 pr og 1 pr på prøve. Den var etter UCH Julian – DCH Trine II. (Se linje 6)

I 2003 ble JCH Pia paret med 8 mnd gamle Rusken X til HB. Begge stammer fra samme avlslinje etter DCH Sanco – Diana X. Det ble født 14 valper, der 10 levde opp.

Jaktpremierte avkom: Katsja til Steven Eriksen 2x1 ÅP og 2 EP. JCH Tassen til Torbjørn Kallhovd 2 ganger prøvevinner på Evje. Det er to kull etter Tassen hvor en tispe, Tiva til Kvisler, er jaktpremiert.

I 2007 ble SE Katsja paret med UCH Pan til Øystein Sjursen som var etter DCH Seiko til Magnus Tjelmeland og DCH Skåra til Guttorm Bilstad. Jaktpremierte avkom: JCH SE King til Roy Dramstad, NM vinner og nr 2 i landskamp. DCH Balder til Torbjørn Kallhovd 6x1 ÅP, 1x1 EP, 1x 2EP, nr 4 i DM, nr 11 i NM.

I 2013 ble JCH King paret med Gulsjølias Bjuti til Nesbakken. Denne kombinasjonen kommer 4 ganger tilbake til JCH Ring og begge har DCH Rusken X som bestefar: Jaktpremierte avkom: JCH Gulsjølias Mikke til Jon Anders Nesbakken 2x3 ÅP, 2x1 ÅP, 1 EP og Gulsjølias Fenja/Hamar med 1x1 og 2x3 åp.

SE Katsja hadde også et kull med DCH Nikken/Sandum. Der fikk en Bobb/Valand 2x1ÅP, 1x2ÅP og 1x3EP

Linje nr 4 C

I 2009 ble UCH Harris til Roar Dahlen paret med Vestlunds JCH Siri til Nesbakken. Jaktpremierte avkom: Gullsjølias JCH Kalinka til Olav Edvartsen. Flere ganger 1 EP og prøvevinner, 2 ganger reserve til NM.

Gullsjølias DCH Trine 3/9 til Sven Erik og Hans B. 4 ganger prøvevinner, klubbmester i Sørlandets HHK, reserve til NM. Trine hadde et kull i 2015, men bare 3 valper levde opp. Gullsjølias Bjuti til Nesbakken. Flere ganger jaktpremiert med 2 EP som best. Omkom på jakt i sin beste alder.

I 2013 ble Gullsjølias Bjuti paret med NM vinner JCH SE King til Roy Dramstad. Jaktpremierte avkom: JCH Gulsjølias Mikke til John Anders Nesbakken 2x3 ÅP, 2x1 ÅP, 1 EP og Gulsjølias Fenja/Hamar med 1x1 og 2x3 åp

Uch Harris ble i 2010 parret med Luci /Øverby, i fra dette kullet kom det tre jaktpremierte hunder.

Silva/Øverby 1x2 åp, Vivvi/Stubberud 1x1 3x3 åp og Rusken/Fulsaas 1x2 1x3 åp.

Linje nr 5 fra Diana X

I 1985 ble Diana paret med Peik 9386/79 til Per Åmot Løken. Peik var kullbror av mye brukte avlshunden Bruno til Olav Kristiansen og DCH Pila til H Eliassen.

Diana fikk 14 valper, men bare en overlevde UCH Jakk, som HB beholdt selv.

I 1989 ble UCH Jakk paret med Nikki til Ubostad/Granheim. Nikki var etter UCH Pål og Leta til Torbjørn Granheim og hadde flere jaktpremieringer. Jaktpremierte avkom:UCH Sanka til HB 2x1 ÅP, reserve til NM. UCH Tyra til Egil Amundsen 2x1 ÅP, Prøvevinner. Gladets Anton til Kjell Stubberud 1 ÅP.

UCH Sanka ble paret med DCH Jakken etter UCH Seiko til Holm – UCH Lussi til Olav Svinsholt. Jaktpremierte avkom: DCH Rappen til HB.

I år 2000 ble Pia X etter Cindy og Affe paret med DCH Rappen.

Linje nr 6 fra Diana X, UCH Siri- DCH Trine II

I 1993 ble Trine II HB paret med UCH Julian som var etter UCH Glom – Lita II (Rapp 1722/81-DCH Pila til Eliassen)

I dette kullet til Trine II ble det 3 jaktpremierte tisper. Kaia til Magne Fardal, UCH Pila til Ommund Skaare, Julia til Helge Toft/Hans Bringsdal.

Bringsdal beholdt to av tispene selv for inndriving. Etter hvert overtok Ommund Skaare Pila som han fikk frem til UCH og flere jaktpremieringer og 1 pr på rev.

6

Skaare som i mange år var formann i avlsrådet hadde 2 kull på UCH Pila. I 1997 ble Pila paret med

Rapp X, til Smedsmo som var dunkerkrysning etter Gjall. I dette kullet ble DCH Skaara til Guttorm Bilstad født. Skaara var NM deltager 3 ganger med en 2 plass som beste plassering. I 2000 ble Skaara paret med DCH Seiko til Magnus Tjelmeland. Jaktpremierte avkom: UCH Pan til Øystein Sjursen (omtalt i linje 4b), NJCH Steffi til Grav, NJCH GB Chiba til Bilstad var også etter Skaara.

(Avkom etter UCH Pan: JCH SE King og DCH Balder) (se linje 4B)

Linje nr 6B fra UCH Pila til Skaare

I 1998 ble Pila paret med Tassen X, nok en dunkerkrysning, tilhørende Ragnar Langeland fra Ler. Fra dette kullet er det 2 som har gjort seg bemerket i avlen, DCH Kora/moen og Tussi/Lavesson. DCH Kora hadde to kull, deriblandt krysningen med SDCH Harlyckans Fix (hamilton). Fra dette kullet har vi fått videreført gode gener til dagens avl. Tussi/ Lavesson er nokså ubeskrevet blad i seg selv. Hun hadde flere kull med Bamse/ Lavesson, men det er kun en hanhund som er brukt videre. Kim/Nesbakken kom fra en av disse paringene, han hadde selv 1x1, 3x3 ÅP på prøve. Kim ble brukt på to tisper, Klinga/Kvisler og Vestlunds Sally/Haugen. Ut fra parringen med Klinga kom det to jaktpremierte. Dette var Peik/kvisler og Toya/Kvisler. Begge var elitehunder og hadde flere kull etter seg. Peik er nok den som har gjort seg mest bemerket i avlen, og vi finner han igjen i linje 1 og 2. Han hadde også et kull med Arja/Ressem der flere ble jaktpremierte, NUCH Tosstjønnas Mozart/Haugseth kom fra denne kombinasjonen.

Revisjon 13.05.2017.

CH Ring bilde med meritter er sakset fra boka til Bjørn Roald

RING 2816