Skjemaer og regelverk

 

Vedtekter for hygenringen

Regler for rasemesterskap Hygenhund "Hygendag"

Nye prøveregler vedtatt på RS 2013

Utstillingsregler pr.1/1 2012

Championatregler pr.1/1 2011

Cacitregler

Jaktprøveregler for drivende hunder NHKF 2010

Jaktprøveregler for drivende hunder, svenske

Jaktprøveregler for drivende hunder, finske

Dommerhandbok