Jaktprøver 2003 - 2004

 

 

 

 

Jaktprøveresultater for sesongen 2003 -2004

 

 

 

Reg.nr Navn Eier Losdyr Poeng Premie Prøve Klubb Prøvested
23987/00 AASS KOLSTAD,   FINN THORE Hare 336 1 EP Nittedal/Hakkadal   JFF 21-22/11-2003
23987/00 AASS KOLSTAD,   FINN THORE   0 G EP Trøndelag   HHK Selbu   08-09/11-2003
23987/00 AASS KOLSTAD,   FINN THORE Hare 188 1 ÅP Trøndelag   HHK ÅP-Separat   2003/2004
23987/00 AASS KOLSTAD,   FINN THORE Hare 184 1 ÅP Trøndelag   HHK ÅP-Separat   2003/2004
23987/00 AASS KOLSTAD,   FINN THORE Hare 135 2 ÅP Trøndelag   HHK ÅP-Separat   2003/2004
X-15354/00 BAJAS GRØNLIE,   HANS ERIK   13 0 ÅP Buskerud   HHK ÅP-Separat   2003/2004
X-15358/00 BELLA ÅSHEIM,   OLAV Hare 171 0 EP Østfold   HHK 21-22/02-2004
X-15358/00 BELLA ÅSHEIM,   OLAV Hare 64 0 EP Østfold   HHK 24-25/01-2004
X-15358/00 BELLA ÅSHEIM,   OLAV Hare 187 1 ÅP Aust-Agder   HHK ÅP-Separat   2003/2004
X-15358/00 BELLA ÅSHEIM,   OLAV Hare 183 1 ÅP Telemark   HHK ÅP-Separat   2003/2004
X-15358/00 BELLA ÅSHEIM,   OLAV Hare 103 3 ÅP Telemark   HHK ÅP-Separat   2003/2004
14011/02 BRUNO GRØTERUD,   INGRID   12 0 ÅP Buskerud   HHK ÅP-Separat   2003/2004
20593/99 DIANA I I BRINGSDAL,   HANS   0 T EP Sørlandets   HHK 14-15/02-2004
20593/99 DIANA I I BRINGSDAL,   HANS & SVEIN ERIK Hare 331 1 EP Vestlandets   HHK 31/1-1/2-2004
20593/99 DIANA I I BRINGSDAL,   HANS & SVEIN ERIK Hare 296 2 EP Vest-Agder   JFF Eiken   01-02/11-2003
20593/99 DIANA I I BRINGSDAL,   HANS & SVEIN ERIK Hare 17 0 EP Vestlandets   HHK Sandnes   15-16/11-2003
20593/99 DIANA I I BRINGSDAL,   HANS & SVEIN ERIK   0 T EP Sørlandets   HHK Evje/Hornes   07-08/11-2003
14235/96 DOLLY SØLVERØD,   SIMEN Hare 113 3 ÅP Telemark   HHK ÅP-Separat   2003/2004
X-15359/00 ENA LANGELAND,   RAGNAR Hare 369 1 EP Trøndelag   HHK 07-08/02-2004
23990/00 JANKO HEIMDAL,   TOR OLE Hare 90 0 ÅP Sørlandets   HHK ÅP-Separat   2003/2004
S50952/99 KIM NESBAKKEN,   JOHN ANDERS Hare 184 1 ÅP Hadeland   HHK ÅP-Separat   2003/2004
S50952/99 KIM NESBAKKEN,   JOHN ANDERS Hare 102 3 ÅP Romerike   HHK ÅP-Separat   2003/2004
S50952/99 KIM NESBAKKEN,   JOHN ANDERS   16 0 ÅP Hadeland   HHK Hadeland   07-08/11-2003
S50952/99 KIM NESBAKKEN,   JOHN ANDERS   14 0 ÅP Hadeland   HHK ÅP-Separat   2003/2004
S50952/99 KIM NESBAKKEN,   JOHN ANDERS   12 0 ÅP Hadeland   HHK ÅP-Separat   2003/2004
23989/00 KLANG W'RNES,   JONNY Hare 181 1 ÅP Nord-Trøndelag   HHK ÅP-Separat   2003/2004
23048/98 KORA MOEN,   JAN GUNNAR Hare 25 0 EP Romerik   HHK Bjerke/Hurdal   22-23/09-2003
X-21069/02 LISSI TOFT,   HELGE Hare 180 1 ÅP Sørlandets   HHK ÅP-Separat   2003/2004
23994/00 MARI BERNTSEN,   STIAN ANDRE Hare 177 1 ÅP Norsk   HHK ÅP-Separat   2003/2004
23993/00 MIA GJØLSTAD,   IRENE Hare 272 2 EP Østfold   HHK 24-25/01-2004
23993/00 MIA GJØLSTAD,   IRENE Hare 150 0 EP Buskerud   HHK 28-29/02-2004
23993/00 MIA GJØLSTAD,   IRENE Hare 183 1 ÅP Norsk   HHK ÅP-Separat   2003/2004
23993/00 MIA GJØLSTAD,   IRENE Hare 181 1 ÅP Norsk   HHK ÅP-Separat   2003/2004
23993/00 MIA GJØLSTAD,   IRENE Hare 112 3 ÅP Norsk   HHK ÅP-Separat   2003/2004
02749/99 MIRA JAKOBSEN,   BJØRN Hare 193 1 ÅP Gudbrandsdal   HHK ÅP-Separat   2003/2004
02749/99 MIRA JAKOBSEN,   BJØRN Hare 185 1 ÅP Vestoppland   HHK ÅP-Separat   2003/2004
08596/98 OSKAR PEDERSEN,   THOMAS Hare 293 2 EP Gudbrandsdal   HHK DM   IV 25-26/10-2003
08596/98 OSKAR PEDERSEN,   THOMAS Hare 172 0 EP Vestoppland   HHK Osbakken   08-09/11-2003
19697/00 PAN SJURSEN,   ØYSTEIN Hare 183 1 ÅP Nord-Trøndelag   HHK ÅP-Separat   2003/2004
19697/00 PAN SJURSEN,   ØYSTEIN Hare 159 2 ÅP Trøndelag   HHK ÅP-Separat   2003/2004
19697/00 PAN SJURSEN,   ØYSTEIN   15 0 ÅP Trøndelag   HHK Selbu   08-09/11-2003
02750/99 PERLA ØVERBY,   TOM Hare 138 2 ÅP Buskerud   HHK ÅP-Separat   2003/2004
23992/00 PING   PAVLOV JELLUM,   KNUT H hare 181 1 ÅP Norsk   HHK ÅP-Separat   2003/2004
23991/00 PLUTO ENGER,   PER OTTO Hare 180 1 ÅP Hedmark   HHK - sør ÅP-Separat   2003/2004
23991/00 PLUTO ENGER,   PER OTTO Hare 142 2 ÅP Hedmark   HHK - nord ÅP-Separat   2003/2004
23991/00 PLUTO ENGER,   PER OTTO Hare 127 3 ÅP Hedmark   HHK - nord ÅP-Separat   2003/2004
X-08808/96 PRINS RØNNING,   PER MAGNE Hare 391 1 EP Nord-Trøndelag   HHK NM   23-24/11-2003
X-08808/96 PRINS RØNNING,   PER MAGNE Hare 382 1 EP Namdal   HHK DM I   01-02/11-2003
X-08808/96 PRINS RØNNING,   PER MAGNE Hare 198 1 ÅP Trøndelag   HHK ÅP-Separat   2003/2004
23986/00 RONSON TOFTHAGEN,   ARILD Hare 366 1 EP Hedmark   HHK 28-29/02-2004
23986/00 RONSON TOFTHAGEN,   ARILD Hare 177 1 ÅP Romerike   HHK ÅP-Separat   2003/2004
X-03728/03 RUSKEN BRINGSDAL,   HANS Hare 181 1 ÅP Vest-Agder   JFF ÅP-Separat   2003/2004
X-03728/03 RUSKEN BRINGSDAL,   HANS Hare 144 2 ÅP Vestlandets   HHK ÅP-Separat   2003/2004
X-03728/03 RUSKEN BRINGSDAL,   HANS Hare 137 2 ÅP Sørlandets   HHK ÅP-Separat   2003/2004
19698/00 SANTO BRUHEIM,   ERLING Hare 180 1 ÅP Nord-Trøndelag   HHK ÅP-Separat   2003/2004
24241/97 SKÅRA BILSTAD,   GUTTORM Hare 361 1 EP Namdal   HHK DM I   01-02/11-2003
24241/97 SKÅRA BILSTAD,   GUTTORM   0 T EP Trøndelag   HHK Selbu   08-09/11-2003
19704/00 STEFFI GRAV,   JOSTEIN Hare 288 2 EP Norsk   HHK DM V   07-08/11-2003
19704/00 STEFFI GRAV,   JOSTEIN Hare 106 3 ÅP Norsk   HHK Østmarka   14/11-2003
X-21070/02 STINA BRINGSDAL,   SVEN ERIK Hare 50 0 ÅP Vestlandets   HHK ÅP-Separat   2003/2004
08594/98 TACCO NOEM,   TORILL Hare 313 2 EP Gudbrandsdal   HHK DM   IV 25-26/10-2003
X-03729/03 TANJA FARDAL,   MAGNE Hare 106 3 ÅP Sørlandets   HHK ÅP-Separat   2003/2004
19612/02 TASS NILSEN,   GEIR Hare 139 2 ÅP Vestfold   HHK ÅP-Separat   2003/2004
19612/02 TASS NILSEN,   GEIR   12 0 ÅP Vestfold   HHK ÅP-Separat   2003/2004
X-15357/00 THEA RAMSLI,   KURT IVAR Hare 155 2 ÅP Sørlandets   HHK ÅP-Separat   2003/2004
X-15357/00 THEA RAMSLI,   KURT IVAR Hare 104 3 ÅP Vest-Agder   JFF ÅP-Separat   2003/2004
X-15357/00 THEA RAMSLI,   KURT IVAR   13 0 ÅP Vestlandets   HHK ÅP-Separat   2003/2004
X-15357/00 THEA RAMSLI,   KURT IVAR   12 0 ÅP Sørlandets   HHK ÅP-Separat   2003/2004
X-15357/00 THEA RAMSLI,   KURT IVAR   12 0 ÅP Sørlandets   HHK ÅP-Separat   2003/2004
X-15355/00 TYRUS MYRMO,   JAN ARVE Hare 23 0 EP Romerik   HHK Bjerke/Hurdal   22-23/09-2003
14429/96 VESTLUNDS   FB SONJA KRISTIANSEN,   WILLY Rev 188 1 ÅP Høland   JFF ÅP-Separat   2003/2004
02917/01 VESTLUNDS   KW FRØYA HAUGEN,   SVEND-ARILD Hare 358 1 EP Norsk   HHK DM V   07-08/11-2003
02917/01 VESTLUNDS   KW FRØYA HAUGEN,   SVEND-ARILD Hare 196 0 EP Romerik   HHK Bjerke/Hurdal   22-23/09-2003
02917/01 VESTLUNDS   KW FRØYA HAUGEN,   SVEND-ARILD Hare 9 0 EP Vestoppland   HHK Leira   04-05/10-2003
14246/99 VESTLUNDS   SANDRA HAUGEN,   SVEND-ARILD Hare 145 2 ÅP Høland   JFF ÅP-Separat   2003/2004
14246/99 VESTLUNDS   SANDRA HAUGEN,   SVEND-ARILD Hare 120 3 ÅP Høland   JFF ÅP-Separat   2003/2004
14246/99 VESTLUNDS   SANDRA KRISTIANSEN,   WILLY Hare 190 1 ÅP Norsk   HHK ÅP-Separat   2003/2004
14246/99 VESTLUNDS   SANDRA KRISTIANSEN,   WILLY Hare 184 1 ÅP Romerike   HHK ÅP-Separat   2003/2004
14246/99 VESTLUNDS   SANDRA KRISTIANSEN,   WILLY Hare 104 3 ÅP Romerike   HHK ÅP-Separat   2003/2004
15904/00 ZICO HARALDSEN,   KJELL   12 0 ÅP Vestfold   HHK ÅP-Separat   2003/2004