Hygendag 28.11.2015

 

HYGENDAG 28. november 2015

 

 

 

 

 

Vi kjører i gang en ny runde med en Hygendag. Alle hygenhundeiere inviteres til å stille på ”Hygendagen” den 28. november. Dette er et rasemesterskap med formål å få med flest mulig hygenhunder ut på jaktprøve. Vi håper på en bra deltagelse i år og. Og oppfordrer alle som har anledning eller lyst, til å stille hunden på prøve denne dagen.

Hundeeier melder selv på sin hund til en særskilt prøve 28.11., fortrinnsvis i egen harehundklubb. Evt. på ei eliteprøve som går den aktuelle datoen.


PÅMELDING


Kontaktperson i Hygenringen er Øystein Haugerud, tlf.nr: 992 64 456. Han skal på forhånd ha beskjed om hvilke hunder som deltar, samt resultat fra hundeeier etter avsluttet prøve,senest kl.17.00

 

Regler for Rasemesterskap Hygenhund, ”Hygendag”.

 

1. Rasemesterskap for Hygenhund, fra 2013 kalt Hygendag, arrangeres over en- 1 dag. Aktuell dato for Hygendagen skal bekjentgjøres for medlemmer av Hygenringen i god tid før mesterskapet. Den hund som oppnår høyest premiepoeng på prøvedagen vinner.

2. Eier kan melde på sin hund på jaktprøva til den geografiske harehundklubb som ligger nærmest for hygenhundeieren. Ved håpløse vær- eller føreforhold som går utover hundens helse kan det meldes på andre steder der det ikke ødelegger for deltakelse.

3. Det er mulig å melde på både til ei ÅP prøve og EP prøve. Kun den dag som på forhånd er bestemt at Hygendagen skal avholdes, vil da være tellende under ei EP prøve.

4. Hygenhundeieren må være medlem av Hygenringen.

5. Mesterskapet er åpent for alle hygenhunder uansett tidligere meritter.

6. Styret bestemmer hvilke dag prøven skal avholdes, fortrinnsvis i helg.

7. Det presiseres at Hygendagen går kun på denne bestemte dato som styret har annonsert i aktuelle medier!

8. For kontroll og oversikts skyld bes hundeeier melde fra til styret sin kontaktperson om start og oppnådd prøveresultat.

9. Deltakeren må selv melde på sin hund på jaktprøve/Hygendag til aktuell lokal harehundklubb.

10. Resultatet fra Hygendagen blir ikke endelig fastsatt før de enkelte harehundklubber har avholdt sine dommermøter. Det skal allikevel settes opp ei foreløpig resultatliste utfra dommerens vurderinger på prøvedagen.

11. Høyeste premiepoengsum vinner. Ved likhet rangeres det etter beste tilleggs los. Deretter går yngre foran eldre. Kan man fremdeles ikke skille rekkefølgen avgjøres det ved loddtrekking.

12. Vinneren av Hygendagen vil bli plukket ut til å konkurrere om Europapokalen.