Samlinga ved Røed Camping 2009

Hygentreff – Røed Camping den 21.august

 

Tradisjonen tro ble det avholdt et hygentreff på Røed camping i forbindelse med AAHK sin utstilling. Magnus stilte låven til rådighet for de 16 personene som møte opp kl. 19.00. Jørn Svinsholt fra styret i hygenringen ønsket velkommen.

Jørn gav informasjon fra årets hygentreff og årsmøte på Gjøvik hvor det var over 50 hygenhunder tilstede på visningen etter utstillingen. Videre ble det gitt orientering om det nye styret hvor John Anders Nesbakken ble ny formann i ringen og Jørn Svinsholt nytt styremedlem.

Andre saker som ble tatt opp var:

  • Valpeproduksjonen med 44 valper til nå.
  • Milleniumspokalen som skal videreføres.
  • Epifysedysplasien og planlagt lotteri for å skaffe inntekter til videre forskning.
  • Årsmøte 2010 som blir lagt til Hokksund.
  • Grasrotandelen hvor Hygenringen skal forsøkes å meldes inn i frivillighetsregisteret.
  • Kvitmåsans Nemi/ Ølstørn skal delta på Europapokalen for Hygen.

Under eventuelt kom det spørsmål fra møtet om:

  • Årsaken til bruk av hamiltonkrysning mot finskstøverkrysning.
  • Mesterskap for hygenhunder og evt. Halden må legges til sentralt Østlandet.

Etter avslutning av møtet gikk vi ut for å se på flere hygenhunder, blant annet var det to valper i fra kullet etter Bobben/ Sannesmoen, hvor det er brukt nedfryst sæd. Disse så meget bra ut.

Kvelden ble avsluttet med dans på låven hos Magnus utover natten.

Referent

Jørn Svinsholt


 01roed2009  02roed2009
 03roed2009  04roed2009
 05roed2009  06roed2009
 07roed2009