Referat fra Hamresanden 2016

 

Referat fra lokal Hygensamling på sørlandet.

 

 

Hamresanden2016parade

 

I forbindelse med SHHK sin utstilling på Hamresanden ved Kristiansand, benyttet Hygenringen muligheten til å få til en lokal samling, da de ferreste drar helt til Trøndelag på årsmøte.

Fremmøte var 18 stk, hadde håpet på noen flere.

 

Program for kvelden var:

Informasjon fra avelsrådet ved John Anders Nesbakken – visning av frammøtte hunder – sosialt samvær.

Nesbakken informerte fra styrearbeid. Ringen har ca 140 betalende medlemmer, noe som er det høyeste på mange år. 60% av disse er medlem av en lokal harehundklubb.

Dette bør bli bedre. Neste års samling ble også drøftet, og det var vel et klart ønske om å legge dette til sentrale østlandsområde, slik at det er større sjanse for at hygenfolk fra nord og sør kan møtes. (Mjøsområdet)

 

Avelsrådet har laget en 10 års plan for videre avel, hvor det er fastsatt en del hovedprinsipper. Det er en positiv utvikling på antall starter på jaktprøver, men sørlendingene ligger etter.

Så her er den en jobb å gjøre. En må prøve å øke bredden ved å bruke mindre meriterte hunder, som en vet jager godt.

Antall tisper som står til parring kunne gjerne vert større.  I Agder fylkene er det pr nå ingen tisper som er planlagt paret av forskjellige årsaker.

Tispeeiere må være villig til å reise litt lenger for å få paret.

Avelsrådet jobber også med å få opphevet registrerings sperren for « ikke rønka» hunder. Dette må underbygges med grundig bakgrunns materiale.

Hygenhunden har en svært lav HD prosent.

 

Til utstillingen på søndag var det kun påmeldt 2 Hygen. Bella til Kenneth Gundersen BIR. 

 

 

Kenneth med Bella