Medl.møte Åros 2014

Referat fra medlemsmøte på Åros camping 11 mai.

 

Hele 10 hunder var påmeldt til utstillingen, 9 startet. 13 hunder var med på visningen vi hadde før utstillingen.

Hans Bringsdal med medhjelpere, loset oss gjennom denne seansen. Forut for dette, var det et møte hvor Øystein Sjursen informerte fra arbeid i ringen og om det kommende årsmøte.

 

Følgende temaer ble diskutert:

 

Det er viktig at det avholdes lokale samlinger, da mange synes det er langt å reise til årsmøtene. Dette ble notert og vi på Sørlandet vil prøve å avvikle årlig samlinger i forbindelse med utstillinger  til  SHHK og AAHHK, annenvert år.Neste år blir da på Røed Camping.

 

Det ble stilt spørsmål om hvorfor det ikke lenger het Rasemesterskap, men Hygendag.

 

Bruk av internett og hjemmesiden til å spre informasjon ble diskutert. Av de 21 fremmøtte på møte var det 4 stk som ikke brukte, eller ikke hadde internett. Det ble lagt frem tanker om at en i fremtiden  kun skal innkalle til årsmøte og samlinger via hjemmeside. Dette vil ringen spare penger på. Dersom en slik ordning skulle bli innført, vil det være mulig å sende i papirformat til de av medlemmene som ønsker det.

 

Disse hadde ordet: Øystein Sjursen, Hans Bringsdal, Magnus Tjelmeland, Asbjørn Bjelland

 

SAM 0404

BIR Freia til Tobias Svindland (til venstre) BIM Kviknelias Bruno til Magnus Tjelmeland (til høyre)