Avlsrådets styre 2019

 

AVLSRÅDETS STYRE FOR HYGENHUND 2019

Referat fra Representantskapsmøte i Norske Harehundklubbers Forbund 28. april 2019.

 

For Hygenhund møtte Roy Dramstad og Roger Bakkerud på Hotell Quality ved Gardermoen. Dette var vårt første møte i RS og NHKF, et velorganisert møte. Av garvede representanter ble møte betegnet som litt turbulent. Det var kommet inn mange forslag og småhundfolket var ikke helt fornøyde. NHKF legger ut referat i sin helhet på sin hjemmeside. Det er i skrivende stund ikke tilgjengelige enda. Oppfordrer alle som er interessert i detaljene å lese dette der.

 

Vi vil derimot informere om valget ved RS av nytt Avlsråd for Hygenhund og prøve å forklare hvorfor Kenneth Gundersen fortsatt står som varamedlem.

 

Leder, John Anders Nesbakken, var på valg og ønsket ikke gjenvalg. Thor Ola Svinsås ønsket å trekke seg av personlige årsaker, 1 år før tiden. Nye medlemmer ble foreslått, Håkon Galby og Roger Bakkerud som nye i Avlsrådet. Forslag ble sendt til valgkomitéen i NHKF. Det ble opplyst at nye medlemmer ble valgt inn som styremedlemmer og at Avlsrådet konstituerte seg selv. Altså at medlemmenes posisjon i styret ble valgt internt i Avlsrådet, etter RS og valg i NHKF. Håkon Galby ble rekruttert inn i Avlsrådet som varamedlem. Forrige varamedlem, Kenneth Gundersen, skulle flyttes opp til styremedlem for å bevare kontinuiteten i Avlsrådet. Dessverre viste det seg at Kenneth Gundersen stod på valg som varamedlem, eneste posisjon i Avlsrådet som ikke bestemmes ved internt valg. Det ble forsøkt endret ved RS, men lot seg ikke gjøre da endringsforslag ikke var kommet til utløpsfrist. NHKF styret mente at dette var en formalitet og at Avlsrådet for Hygenhund selv bestemte hvordan gruppen arbeidet og at varamedlem kunne behandles som fullverdig medlem.

 

Gruppen i Avlsrådet har da bestemt at alle involveres og betraktes som likeverdige. Det presiseres at Kenneth Gundersen da kun er å betrakte som varamedlem på papiret. Da har vi lært litt mer om regelverk og organisasjonen NHKF, og vil rette dette på neste RS-møte til året. Det er nå holdt valg internt i gruppen i avlsrådet og Avlsrådets styre blir på papiret følgende:

 

Avlsrådet for Hygenhund 2019
    Tlf epost
Leder Roger Bakkerud 957 31 726 r.bakkerud @heiro.no
Styremedlem Karl Ole Solberg 959 37 503 [email protected]
Styremedlem Håkon Galby 957 52 404 [email protected]
Varamedlem Kenneth Gundersen 945 05 979

[email protected]

 

Manstad 02.05.19

Roger Bakkerud