Årsmelding avlsrådet 2017

 

Avelsrådet informerer

Året 2017 fremstår nok en gang som meget positivt for hygenrasen, både når det gjelder utstilling og jaktprøver.

 

Fire nye jaktchampioner, flere eliteklare (stoppet av årets snømengder) og noen nye «fjes» gjør årets jaktresultater til hyggelig lesing. Flere av våre kjempet helt i toppen på Dm og Njch Kviknelias Snuppi toppet det hele med å vinne DM distrikt 4 og kvalifiserte seg for NM.

 

Dessverre ble det stang ut på NM, men vi regner med at hu kommer sterkere tilbake allerede fra høsten av.

 

I siste harehunden var det laget statistikker over premieringsprosent på jaktprøve de siste 10 år for alle harehundrasene. Gledelig var det å lese at våres rase hadde nest høyeste premieringsprosent, kun slått av Finskstøveren. Det viser at vi er å regne med i aller høyeste grad jaktlig… vi må bare spre det glade budskap ut til de uvitende !! J

 

Avelsrådet har høsten og vinteren mottatt flere parrings forespørsler, og valpesesongen 2018 så meget lys ut da 10 tisper hadde fått anbefalt hannhund.

 

Dessverre har bare 5 tisper blitt paret per dags dato, derav to som har gått tomme.

 

Det er i år født 22 valper( to døde) ,fordelt på tre kull, det gir en gjennomsnitt kullstørrelse på 7,3 valp pr kull. Noe som ligger en del høyere enn tidligere år. Etterspørselen virker også meget god, noe som sannsynligvis en aktiv foregående sesong har noe skyld i.

 

Hygen har som kjent blitt benyttet i krysning program for Gotlandsstøver fra Sverige, dette er tredje gangen igjennom tidene. Resultatet fra foregående parring ser meget bra ut og det har kommet en del valper med stor jaktlig fremgang, deriblant en hannhund som ble Sdch før fylte 2 år.

 

Avelsrådet for hygen følger denne hannen med argusøyne, og vil foreta en nærmere besiktigelse av denne med tanke på videre bruk. Far til de to siste innkryssning kullene er     Nuch Tosstjønnas Mozart til Bjørn Haugset og Nuch Gulsjølias Odin til Jan Iver Bartnes.

 

Det har de siste 30 åra vært veldig fokus på HD blant våre jakthunder, dette til tross for at få eller ingen av våre jakthunder ser ut til å hemmes noe vesentlig. Vi kan blant annet vise til en hund med sterk hd som ble norgesmester 2 ganger på rad og jaget uten synlige problemer til god «pensjonistalder». Avelsrådet for hygen har jobbet steinhardt i kulissene sammen med avelsrådet for dunker for få fritak for hd røntgen i fremtiden på likhet med drever og beagle.

 

Etter at første søknad ble forkastet av NHKF, så fikk vi sydd i sammen en ny og forbedret utgave, med noe mere dokumentasjon som hovedstyre godtok.

 

Forslaget ble fremmet for Årsmøte i NHKF og ble stemt igjennom uten innsigelser fra lokalklubbene, 22.05.2018 fikk vi brev om at sunnhetsutvalget i NKK hadde godtatt vedtaket og at offisielt fritak for HD røntging forelå.

 

Vi kan fortsatt be om at enkeltindivider røntges om det er skjellig mistanke om HD, men frekvensen rundt problematikken er så lite i vår rase at vi ikke ser dette som noe stort tema.

 

Vi i avelsrådet har satt opp et løp der vi skal kunne bredde avelsgrunnlaget vårt noe, ved blant annet å ta i bruk noe gammel nedfryst sed for igjen å kunne lage rene hygen linjer. Disse nye linjene må i årene som kommer forvaltes med stø hånd slik at vi kan beholde rasepreget på vår fantastisk flotte rase, så her trenger vi gode hygen entusiaster og drivere slik at disse kommer frem.

 

Det er gjennomført 3 insemineringer med gammelt blod de to siste årene, med bra hell. Og det vil bli inseminert 2 tisper til i nær fremtid. Sammen vil disse utgjøre en stor forskjell i bredde avelen vår de neste 10-15 årene. Per i dag er det noe trangt med hensyn til hannhund bruk, vi har flere hanner vi gjerne skulle ha brukt, som dessverre må vente til noen av tispene fra disse kullene blir klare. En del av hannene har vi tappet og lagret sed etter, mens flere står å tur (det er nedfryst sed etter 14 hygenhunder i dag).

 

I år er det også blitt gjennomført en kryssning med Finskstøver, valget falt på Njch Solstrimmans Finn Lejo. En hanne med dokumentert gode nedarvingsegenskaper både jaktlig og helsemessig, det var heller ingen bakdel at han bærer et flott lyst klingende losmål (tilnærmet hygenmål). Allerede neste sesong kan det bli aktuelt å krysse inn nok en gang, vi er på stadig leit etter potensielle hannhunder og har ikke tatt noen valg enda.

 

Avelsrådet vil på det sterkeste anbefale alle som har valpekull i året som kommer om å melde inn nye valpekjøpere i ringen, vi har en økende medlemsmasse, men jo flere vi er jo sterkere står vi !!

 

Avslutningsvis vil vi ønske alle lykke til i årets jakt/utstillings sesong og håper vi ser mange nye navn på resultatlista neste år

 

Mvh

John Anders Nesbakken

Karl Ole Solberg

Tor Ola Svinsås

Kenneth Gundersen