Referat fra samling "Aninova"

 

 

Referat fra:

Informasjonsmøte "Kunnskapsoverføring til hundeeiere- Avl og genetikk"

Lørdag 17. mars ble det avholdt informasjonsmøte i KM- Bygg lokale i Rakkestad. Det møtte 8 stk Hygeneiere til samling hvor det ble servert mat og kaker og kaffe.

Marte Wetten fra Aninova tok turen fra Hamar for å informere om Avl og genetikk. Bakgrunnen for møte er Prosjektet som er utført på Norsk Elghund Grå(NEG) og Norsk Elghund Svart(NES), 2014 til 2016. Prosjektet har vært i samarbeid med Aninova, BioBank, Norsvin, Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet på Ås og Norske Elghundklubbers Forbund.

Målet med dette Prosjektet har vært å overføre kunnskap om de ”prinsipper ved systematisk avl” som blir brukt i avl av svin, storfe og laks til hunder, NEG og NES. Målet er at Jaktegenskaper til disse to rasene skal forbedres gjennom resultater fra dette forskningsprosjektet

Marte Wetten redegjorde for hvordan overføre prinsipper fra avl på produksjonsdyr til avl på harehund. Hvordan utvikle avlsverdier for jakt- eksteriør og helseegenskaper til hunder for å oppnå de ønskede egenskaper til rasen rasker og mer effektivt. Kort sagt går dette ut på å kartlegge og tallfeste gen- egenskaper på individer i rasen og deretter bruke dette materialet målrettet i avl. Typisk vil være: Sette mål for prioriterte egenskaper- Registrere egenskaper – Finne arvbarheter, genetiske og fenotypiske korrelasjoner for aktuelle egenskaper – Rangere og selektere de beste dyrene basert på avlsmålet, også med tanke på innavl. Altså, et verktøy som dokumenterer rasen og individer i en database. Marte Wetten har også kommet med et forslag til samarbeid med rasen Hygenhund.

Det er viktig å presisere at dette ikke på noen måte erstatter et Avlsråd og dettes arbeide. Men er et viktig verktøy som vil lette og effektivisere Alsrådets arbeid. Samtidig vil vi opparbeide historikk på individer og rasen for fremtiden.

Møtet var veldig inspirerende og ble avholdt med spørsmål og diskusjoner underveis. Etter møtet ble det vist frem 5 hygenhunder, 3 valper fra 2017.

Vil takke Roy Dramstad for godt arrangementet med flotte lokaler og god mat. Kjempe koselig å treffe Hygenfolket igjen!

Hvis det er noen som ønsker å lese mer om temaet kan dere lese:

Harehunden blad nr 4 oktober 2017 - ”Hva er avl? – Og hvordan gjør vi det?” av Marte Wetten, Kamilla Lysaker og Torun Aasmunstad

-          Harehunden blad nr 1 januar 2018 – ” Fremtidsrettet hundeavl” Marte Wetten, Kamilla Lysaker og Torun Aasmunstad

-         

samt sluttrapport fra Aninova, se link under.

https://elghundforbundet.no/2018/01/sluttrapport-aninova/

Studiehefte kan bestilles her: ( det ble noen til overs fra møte ta kontakt med John Anders eller Roger)

https://www.genoshop.net/products/studiehefte-elghund

Hjemmesiden til Aninova:

http://aninova.no

Roger Bakkerud

957 31 726

[email protected]