Rasvårdprojektet 2014

 

logo

 

Rasvårdsprojektet för Gotlandsstövaren 2014

 

Gotlandstövaren är en av de svenska nationalraserna och har funnits på Gotland i över 200 år.

Därmed en av de äldsta svenska nationalraserna och räknas som en allmogeras.

Den nu levande populationen uppgår till ca.140 individer. (dec-2013) och man kan nog säga att rasen är världens mest ovanliga registrerade ras.

Visserligen kul kuriosa men avelsarbetet är som bekant beroende av genetisk variation för att avelsmålen ska kunna uppnås.

Allvarliga sjukdomar som ärftlig epilepsi, hjärtsjukdomen PDA och tandbortfall har på senare tid börjat förekomma i aveln.

Detta tillsammans med den lilla genpoolen har gjorde att diskussionerna om en eventuell inkorsning aktualiserades.

Styrelsen beslutade därför att tillsätta en arbetsgrupp för vidare beredning.

Efter en hel del research efter en lämplig ras att korsa in, så fastnade man för den norska Hygenstövaren.

 

Styrelsen och årsmötet som följde, gav sitt samtycke och arbetet kunde fortsätta.

Efter avstämning med Svenska Stövarklubben och SKK som gav klartecken, så påbörjades arbetet med att kontakta avelsrådet Erling Ness från Hygenringen.

Vi träffades en majdag i norska Kongsvinger för vidare resonemang och utbyte av erfarenheter.

 

Erling hade undersökt vilken hanhund som kunde vara lämplig, hans förslag blev:NO42773/09 NUCH Tosstjønnas Mozart

Den tik som utsågs blev:S49131 / 2006 Disa.

 

På kvällen den 23 juli föddes fem valpar, en svart&tan tik, en röd tik, en svart&tan hane och två röda hanar, samtliga med korrekta vita tecken.

De här valparna kommer alla att registreras som Gotlandsstövare och kan därmed meriteras på utställning, jaktprov etc.

Valparna kommer däremot att vara avelsspärrade och den spärren kan bara hävas av Gotlandsstövareföreningen efter godkännande av SvStK och SKK/AK.

Föreningen avser att använda den/de individer som visat sig ha bäst förutsättningar för att föra aveln framåt med avseende på hälsa, mentalitet, jaktegenskaper och rastypiskhet.

Det innebär att även svart&tan-valparna kan komma ifråga.

 

Är du intresserad av att köpa någon av valparna så är du välkommen att kontakta uppfödaren eller någon i styrelsen (kontaktuppgifter på vår hemsida www.gotlandsstovare.se ).

På vår hemsida och på vår Facebooksida Gotlandsstövareföreningen finns aktuell information och bilder på valparna.

 

Pr.19 september 2014 er fortsatt disse 3 valper ledige.

 

Kaip

 

 

 

Kicken

 

Kolle

 

 

Uppfödare
Göran Ekelöf
Källunge Säggeby 463
Visby
email:
[email protected]

0498-300 02