Kongsvingermøte

Gotlandsstøvarforeningen og avlsrådet for hygen møttes 3. mai for å diskutere en
innkryssing av hygen inn i gotlandsstøver

 

kongsvingermote