Årsmøte 2011

 Referat fra årsmøte i Hygenringen 28. mai 2011

Sted: Hokksund Båt & Camping.

 

Formannen Bjørn Roald ønsket de 33 fremmøtte velkommen til årsmøtet. Før forsamlingen startet på årsmøte sakene, ble de av Hygenringens medlemmer som er gått bort i løpet av året, minnet med et minutts stillhet.

Formann valgt til møteleder og Jørn Svinsholt valgt som referent. Asbjørn Bjelland og Ommund Skaare valgt til å underskrive protokoll

 

Innkalling:

Innkalling enstemmig godkjent.

 

Årsberetning:

Formann leste årsberetningen som var sendt medlemmene i innkallingen. Enstemmig godkjent.

 

Regnskap:

Revidert regnskap ble lagt frem av kasserer Asbjørn Bjelland med et overskudd på kr.19648.

 

Kontingent:

Det ble enstemmig vedtatt å holde kontingenten uendret på 250.

 

Saker fra styret til behandling:

Sak 1.1

Det var kommet forslag fra styret om å legge ned medlemsbladet Dot`n.

Det er vanskelig å få noen til å være redaktør, samt at koster mye å gi ut bladet. Styret ønsker derfor å bruke hjemmesiden mer,samt Harehunden for å gi ut info til medlemmene. Det er også aktuelt å kopiere opp info til medlemmer som ikke har tilgang til internett. De må ta kontakt med styret.

 

Guttorm Bilstad var veldig fornøyd med bladet og ønsket ikke at det skulle legges ned. Det var også flere som ble med i en diskusjon om bladet. Forsamlingen ble enig om å bruke Harehunden mer aktivt og at det sammen med hjemmesiden skal være infokanalen til våre medlemmer. Det ble vedtatt å legge ned medlemsbladet.

 

Sak 1.2

Styret hadde forslag på å velge et utvalg som skal lage kriterier for avholdelse av Rasemesterskap for hygen fra og med 2012. Forslaget skal legges frem for årsmøtet i 2012. Forsamlingen sluttet seg til forslaget. Guttorm Bilstad hadde forslag til å velge en dato hvor alle medlemmer i hele landet kunne stille på endags ÅP-prøve der de bor og beste resultat ble rasemester. Det er vanskelig for de som kommer fra Trøndelag og nordover å reise ned til Østlandet på vintertid for deltagelse på Rasemesterskapet.

Steven Eriksen, Øystein Sjursen og Jørn Svinsholt fra styret, ble valgt til å sitte i et utvalg som skal utarbeide et forslag til avholdelse av rasemesterskap.

 

Sak 1.3

Valg av sted for neste års samling. Bjørn Roald orienterte om en stor satsning for de norske raser ved Norsk Kennel Klubbs utstilling i Drammen første weekend i juni 2012. Det kan være problemer i forhold til overnatting. Det ble vedtatt at styret skal sjekke ut dette med overnattingsmuligheter ved Drammen camping. Dersom det ordner seg med gode overnattingsmuligheter var årsmøtet enige i å legge samlingen til NKK utstillingen i Drammen.

 

Valg:

Valgkomiteens formann Magnus Tjelmeland redegjorde for komiteens innstilling.

 

Valget forløp udramatisk og fikk en sådan sammensetning:

 

Leder Bjørn Roald Gjenvalg
Styremedlem Erling Ness  
Styremedlem Jørn Svinsholt Gjenvalg
Styremedlem Bjørn Haugseth Ikke på valg
Styremedlem Asbjørn Bjelland Ny
Vara 1 Olav Edvartsen Ikke på valg
Vara 2 Boye Ølstøren Gjenvalg
Materialforvaltere Karl O.Solberg - Arnfinn Kvisler Ny
Revisor Arild Tofthagen Ny
Revisor Jan Helge Øvre  
Valgkommite 1 Bjørn Jakobsen  
Valgkommite 2 Arnfinn Kvisler  
Valgkommite 3 Morten Jeppestøl Ny

 

 

Vi takker materialforvalter Hans Erik Grønli for sin gode innsats.

 

Under eventuelt ble Erling Ness meget fortjent tildelt Hygenringen Gullmerke for sitt arbeid.

 

Etter årsmøtet oppfordret Vigdis Sjursen til at vi måtte bli flinkere til å stille ut våre hunder på utstilling for å markedsføre rasen bedre

                             

Referent Jørn Svinsholt

 

 

Asbjørn Bjelland (sign)                                 Ommund Skaare (sign)