Årsmøte 1999

 

ÅRETS HYGENSAMLING PÅ HAMRESANDEN 1 mai 1999

 

Årets samling for de norske rasene ble avholdt på Hamresanden 1. Mai i forbindelse med Sørlandets Harehundklubbs utstilling 2 mai. Halden var denne gang ikke representert. Vi må tilstrebe at hygen,dunker og haldenringen kan finne felles tid og sted for samlingen fremover.

 

Visning av hunder.

Lørdag ettermiddag startet med uformell defilering av fremmøtte hygenhunder. Bjørn Raold tok for seg hver enkel hunds anetavle.

Dette mestret han som vanlig meget bra, dog med litt hjelp av Tharald.

 

Årsmøte.

Det ble for første gang avholdt et konstituerende årsmøte med hensikt å danne en felles hygenring for hele landet. Dette har vert en prosess som har pågått en del år, og hadde nå nådd et modningspunkt. Asbjørn Bjelland ble valgt til møteleder, med Jørn Svinsholt som referent. Hans Bringsdal og Irene Gjølstad ble valgt til å underskrive protokollen.

Asbjørn Bjelland orienterte om de vedtak som var fattet på de respektive ringenes årsmøter.

Det ble en del diskusjon omkring det praktiske med opprettelse av en felles landsdekkende ring. Til slutt ble det lagt frem et forslag til vedtak som det skulle stemmes skriftlig over.

Forslag: Samlingen støtter etableringen av en felles landsdekkende hygenring med bakgrunn i de tidligere fattede vedtak i de respektive ringene.

Av 22 stemmeberettige, var 16 for forslaget og 6 stemte blankt. Dermed er det nå etablert en hygenring

 

Valg.

Ommund Skaare fra valgkomiteen la frem forslag til kandidater, og følgende personer ble valgt enstemmig:

Formann:               Asbjørn Bjelland

Styremedlemer:    Jørn Svinsholt

                             Terje Øigaren

                             Bjørn Limbodal

                             Bjørn Roald

Varamenn:             Tor Ola Svinsås

                             Kjell Rønning

Valgkomite:           Hans Bringsdal

                             Per Magne Rønning

                             Ommund Skaare

 

Premieutdeling.

Det ble delt ut premier fra åpen prøve til de som ikke var til stede på de respektive ringenes årsmøter.

 

Årets hygen.

Årets hygen ble ikke uventet NDCH Prins til Per Magne Rønning. Noen meritter i sesongen 98/99: Utstilling: 3x 1VK, 3 CERT, 3 ganger BIR. Jaktprøver: 4x1EP, Mester for norske raser, (kun 1 p unna NM plass) Hunden er 100% premiert på jaktprøver i sitt 3 år gamle hundeliv. Hygenringen gratulerer.

 

Hundefolket inntar Lanternen.

Vertskapet på Hamresanden Camping hadde rigget til utegrill for en rimelig kuvert pris. Noen satt ute og spist mens andre fant det mest behagelig innendørs. Utover kvelden var det innslag av forskjellige karakter. Bland annet “amerikansk auksjon” på “verdens lengste” Genever, dyktig gjennoført av Kees Verkerk. (tidligere Nederlandsk skøyteløper)

Hygenfolkets store øyeblikk var nok utdelingen av premiene fra Mesterskapet for Norske raser. Prins til Per Magne Rønning ble beste hund. Lagkonkurransen gikk også til hygen, med “Prins” til Per Magne Rønning, “Cindy” til Irene Gjølstad og “Flinken” til Alf Sporildnes på laget. Gratulerer.

 

Utstillingen 2 mai.

14 hygenhunder var påmeldt til utstillingen. Dette var nok noe i underkant hva vi hadde håpet på. BIR gikk til “Eira” til Asbjørn Bjelland. BIM og beste jaktprøve premiert ble “Klang” til Johnny Wærnes. Beste junior ble “Katsja” til Steven Eriksen.

 

Til slutt.

Som nyvalgt formann i hygenringen vil jeg

takke for tilliten og ønske alle hygeneiere et godt jaktprøve år. Jeg vil på det sterkeste henstille til flest mulig å delta på prøver. Det er på denne måten vi får dokumentert hundens jaktegenskaper. Dette er særlig viktig for avelsrådets videre arbeid.

Hygenringen vil i hovedsak bruke Harehunden som informasjons kanal. Hvis du har stoff/bilder, send det til undertegnede så skal jeg sørge for at vi får det med i Harehunden samlet under et. F.eks “INFO FRA HYGENRINGEN”

Asbjørn Bjelland