Årsmøte 2000

 

REFERAT FRA ÅRSMØTE I HYGENRINGEN 27.05.00

 

Det var første gang at hygenringen hadde sitt årsmøte i forbindelse med den årlige samlingen.

Det var møtt frem ca. 40 medlemmer til årsmøte på Hokksund Båt & Camping kl 17.00

 

Pkt. 1.     Formann Asbjørn Bjelland ønsket alle velkommen. Møteinnkallingen ble godkjent. Asbjørn Bjelland ble valgt som møteleder og Jørn Svinsholt ble valgt som  referent.

 

Pkt. 2.     Eivind Holm og Hans Bringsdal ble valgt til å underskrive protokollen.

 

Pkt. 3.     Årsberetning 1999 ble enstemmig godkjent. Det kom noen kommentarer ad.referat fra rasemesterskapet på Evje. Det bør til neste år sendes inn et referat til harehunden.Når det gjelder jaktpremierte hunder og deres eiere er det viktig å få med alle eiere der det er flere eiere av en hund

 

Pkt. 4.     Regnskap 1999. Regnskapet ble enstemmig godkjent. Kasserer Jørn Svinsholt redegjorde for det reviderte regnskapet som viste et bra overskudd.

 

Pkt. 5.     Kontigenten forblir uenderet, dvs 150,-

 

Pkt. 6.     Innkommende forslag. Det var ikke kommet inn noen saker

 

Pkt. 7.     Avelsrådet informerer. Ommund Skaare tok en rask gjennomgang av nå situasjonen ad. krysninger og valpeproduksjon. Hittil i år har det vært dårlig med valper, en tispe døde og flere har vært tomme. Hans Bringsdal informerte også litt om den forrige innkrysningen av dunker (Rusken) og at motstanden mot innkrysning var større den gangen enn den er i dag.

 

Avelsrådet skal også lage en redegjørelse til NKK når det gjelder dagens situasjon og fremtidige planer ad. innkrysning.Olav Svinsholt ønsket også informasjon om hva som var beslutningsgrunnlaget når det gjelder innkrysning av Finskstøver og valg av hunder.

 

Pkt. 8.     Valg. Valgkomiteen la frem sine forslag til de personene som var til valg i år Jørn Svinsholt ble valgt for 2 nye år som kasserer.Vidar Nyborg ble valgt inn som nytt styremedlem for 2 år etter Bjørn Roald.Varamedlemmer ble Roger Bakkerud (1 år)og Per Magne Rønning valgt (1 år Jonny Uhlen ble valgt inn i valgkomiteen

 

Pkt. 9.     Premieutdeling. Jaktprøvesesongen var meget bra og alle premierte hunder fikk flotte premier og diplom. Hygenringen satte i år opp Milleniumspokalen (høyeste ponegsum på 1 dag), siden Harald Eliassens Minnepokal ble vunnet til odel og eie i fjor av Cindy til Irene og Vidar Gjølstad. Dette er en vandrepokal.

 

Årets Hund:               DCH Prins til Per Magne Rønning

Beste unghund:          JCH Tacco til Torill og Terje Noem

Milleniumspokalen:     Pila til Sven Erik og Hans Bringsdal (195 p).  

                                                                                                      

Eivind Holm (sign)______________                                   Hans Bringsdal (sign)__________