Ã…rsberetning 2018

 

ÅRSBERETNING 2018 FOR HYGENRINGEN

 

Styret for Hygenringen har i 2018 bestått av:

Leder              : Erling Ness

Kassererer       : Roy Dramstad

Styremedlem  : Jan Iver Bartnes

Styremedlem  : Trond Erik Skrukli

Styremedlem  : Jørn Veisten

Vara til styret : Roger Bakkerud

 

Styrearbeid:

Hygenringen sluttet i fjor seg til NHKF og NKK. Dette medførte at all innkreving av kontingent til Hygenringen nå skjer gjennom utsendelse fra NKK. Vi har inntrykk av at dette fungerer bra, og ikke minst så sparer det Hygenringen for ganske store beløp ved å slippe og sendte ut brev selv.

 

I beretningsåret hadde Hygenringen 116 betalende medlemmer. I tillegg har ringen 4 æresmedlemmer. Dette er Hans Bringsdal, Ommund Skaare, Asbjørn Bjelland og Erling Ness. Ommund fylte 80 år i vinter og fikk i den anledning en blomsterbukett fra Hygenringen.

 

Styret har ikke vært samlet til noen styremøter i år. Kommunikasjonen skjer pr E-post og telefon. På RS i vår deltok Roy Dramstad og Roger Bakkerud fra styret.

 

Facebook og sosiale media overtar mer og mer det daglige i lag og foreninger. Hygenringen har også sin egen facebookside hvor medlemmer og andre kan legge ut bilder og tekst. Evt stille spørsmål om relevante ting. Her kan også styret legge ut orienteringer og gi informasjon.

 

Arrangement.

Årsmøte og samling i 2018 var lagt til Høytorp Fort ved Mysen, 9.juni. Og med utstilling samme sted dagen etter. Bra oppmøte og god stemning. Honnør til de som ordnet i stand et lekkert spekematmåltid. Alle jaktpremierte hygen fikk et malt trefat og Årets hygen ble kåret. Dette ble hhv NUJCH Tyra til Guttorm Bilstad, og unghund Klara til Benny Øverland.

Ringen profilerte seg som vanlig med stand på De Nordiske Jakt og Fiskedager i Elverum i august.

Ettersom medlemmene er spredt over det meste av landet, har det etter hvert nesten blitt en tradisjon med regionsamlinger. I Østfold og i Agder er det holdt lokale treff nå i vår.

 

Jaktprøver.

Hygendagen 2018 gikk av stabelen 20.oktober med 7 deltakere. Bra resultater. Best gjorde NUJCH Ronja det til Tormod Weberg. 1.ÅP med 195 kp. Deretter fulgte Lara av Holmerud til Jørn Skoglund med 1.åp og 191 kp. NUJCH Elias til Monica Olsson fikk også 1.ÅP og 188 kp. Silja til Asbjørn Bjelland klarte også en 1.ÅP med 185 kp. Deretter fulgte NJCH Snuppi til Bjørn Jakobsen med 3.ÅP. Tor til Sigurd Bostad og Molly til Knut A. Krogsrud hadde ikke dagen og ble upremierte.

Styret gratulerer de startende.

DM deltakelse. Flere hygen stilte på DM i høst for om mulig å kvalifisere seg til NM. Kampen er hard, og ingen hygen klarte å erobre en NM billett.

 

Ellers hadde vi ønsket at det hadde blitt stilt noen flere unghunder på jaktprøver. Rykter sier at det finnes gode hunder som absolutt burde ha fått vist seg fram.

 

Oppsummering.

Aktiviteten i beretningsåret har ikke vært all verden. Styret oppfordrer medlemmene til å komme med innspill til aktiviteter eller annet som de brenner for. Vi har våre faste arrangement, men kunne sikkert ha gjort enda mer for medlemmene våre.

 

Rena, 15.04.2019

 

Årsberetningen kan lastes ned som .pdf her