Årsberetning 2017

 

 

 

ÅRSBERETNING FOR HYGENRINGEN 2017

 

Styret og utvalg har i beretningsåret bestått av:

Leder Erling Ness
Kasserer Roy Dramstad
Styremedlem Trond Erik Skrukli
Styremedlem Jan Iver Bartnes
Styremedlem Thor Ola Svinsås
Vara til styret Lise H. Veamyhr
Facebookansvarlig Marion Bredesen
Revisor Arild Tofthagen
Revisor Tale R. Waage
Valgkomite Monica Olsson
Valgkomite Jan Havdal
Valgkomite Jan Gunnar Moen
Materialforvalter Marion Bredesen
Valpeformidler Roy Dramstad

 

Styrearbeid.

Hygenringen har i løpet av høsten 2017 tilsluttet seg Norske Harehundklubbers Forbund (NHKF) som igjen er tilsluttet Norsk Kennel Klub (NKK). Dette medførte blant annet at vi er nødt til å overholde deres lover og bestemmelser, herunder å forandre vedtektene våre slik at de ikke er motstridende med forbundet og NKK.

 

Styret har også gått gjennom Hygenringen sitt medlemsregister og ryddet opp i dette. Ved årsskiftet 2017/18 hadde Hygenringen ca125 medlemmer, derav 4 æresmedlemmer. Æresmedlemmene er: Hans Bringsdal, Ommund Skaare, Asbjørn Bjelland og Erling Ness.

 

I og med at vi nå er tilsluttet NKK, vil all innkreving av kontingent heretter bli sendt ut fra NKK. Dette skjer da i sammenheng med øvrig kontingentinnkreving dersom man er innmeldt i en harehundklubb. Styret vil imidlertid opplyse om at det er fullt mulig bare å være medlem i Hygenringen også. Alle nye valpekjøpere har fått ett års gratis medlemskap i Hygenringen

.

Styret har ikke vært samlet til noe felles styremøter i år. Kommunikasjonen har foregått pr E-post og telefon.

 

Lederen deltok på RS på Gardermoen 22. april.

Hygenringen har også, i samråd med dunkerringen, klaget på forbundet sitt vedtak om heretter bare å sende en norsk hund til Europamesterskapet. Det har kommet svar fra forbundet om at de kan revurdere vedtaket sitt dersom ringene selv bidrar mer økonomisk.

 

Facebook.

Det ble opprettet en egen facebookside etter forrige årsmøte. Meningen er at medlemmene kan legge ut egne bilder og meldinger, samt at styret kan bruke siden til å komme med orienteringer.

 

Arrangement.

Ringen var med og profilerte seg på stand under De Nordiske Jakt og Fiskedager i Elverum i august. Materialforvalter Marion Bredesen, Øystein Haugerud og Eivind Nordby betjente standen.

I mai var det et arrangement på Bygdø hvor Norske dyreraser ble vist fram. Hygen deltok med Odin til Jan Iver Bartnes.

På oppfordring fra et av våre medlemmer, ble det avholdt et orienteringsmøte med firmaet Aninova i Rakkestad 17.mars.Dette gikk påavl. Aninova, som er et datterselskap av Norsvin, ønsker et samarbeid med Hygenringen for om mulig å hjelpe oss med å finne de rette hundene å avle videre på. Styret har ikke tatt noen stilling til dette ennå, men i en såpass liten rase som hygen, så har avlsrådet selv en bra oversikt.

 

Årsmøtet og hygensamlingen i 2017 ble avholdt på Sveastranda camping ved Gjøvik med ca 30 hygen tilstede den 5.august. 25 medlemmer var på årsmøtet og 7 hunder stilte på utstillingen i Redalen dagen etterpå. Årsmøtet gikk raskt og ryddig unna før vi tok fatt på grillmaten. Det var utdeling av premier fra forrige prøvesesong, og årets hygen 2016 ble NUJCH Baro til Bjørn Lindal. Kviknelia’s Snuppi til Bjørn Jakobsen ble årets unghund.

 

Utstillinger.

Selv om rasen ikke er av de mest tallrike, så stilles det jevnt og trutt med hygen på de ulike utstillinger. Det er bra for å profilere rasen framfor potensielt nye valpekjøpere.

 

Jaktprøver.

På Hygendagen den 21.10. var det 7 påmeldte Hygenhunder. En ble trekt pga værforhold. Blant de 6 startende var det Tosstjønnas Mozart til Bjørn Haugseth som dro i land seieren med 1. ÅP og 202 kp. Øvrige resultat var:

2. Kviknelias Klang til Leif Inge Bakken                1. ÅP. 201 konk. poeng       

3. Ronja til Tormod Weberg                                 1. ÅP. 190 konk.poeng

4. Mikke til John Anders Nesbakken                    1.ÅP.190 konk.poeng

5. Balder til Stine Johansen Bekkholt                  (fikk ikke ut)

6. Tor til Sigurd Bostad                                       (fikk ikke ut)

7. Silja til Asbjørn Bjelland                                 (ikke startet)

Styret gratulerer de startende.

 

DM - NM

Hygen stilte med 8 hunder på de ulike DM 2017. Best gjorde NJCH Kviknelia’s Snuppi til Bjørn Jakobsen det. Hun vant DM IV og kvalifiserte seg til NM. Dessverre var hun uheldig under NM ved å jage et rådyr og ble diskvalifisert. Men resultatene totalt sett viser igjen at vi ligger der oppe blant de beste. Noe som statistikken også bevitner.

 

Oppsummering.

Det er bestandig slik at man ønsker mer skulle ha skjedd. Slik også i Hygenringen. Vi har våre faste arrangement. Utover det er det lite som medlemmene ser og hører fra ringen. Noe blir satt inn i Harehunden, og noe publiseres via sosiale media som facebook. Kom gjerne med innspill til styret dersom dere brenner for en sak eller noe dere mener vi burde bli bedre på.

 

Rena, 09.05.2018