Årsberetning 2016

Årsberetning for Hygenringen 2016

 

 

Styret har bestått av:

Leder Øystein Haugerud
Sekretær Roy Dramstad
Styremedlem Jan Iver Bartnes
Styremedlem Trond Erik Skrukli
Styremedlem Thor Ola Svinsås
Vara 1 Eivind Nordby
Vara 2 Benny S Øverland
Revisor Arild Tofthagen
Revisor Thale Waage
Valgkommite Leder Elling Nideng
Valgkommite Torbjørn Kallhovd
Valgkommite Jan Havdal

Materialforvalter er Marion Bredesen

Medlemmer.

Hygenringen har pr. 31. desember 2016 ca. 140 medlemmer. Stabilt med medlemmer.

Æresmedlemmer er Hans Bringsdal, Ommund Skaare, Asbjørn Bjelland og Erling Ness

Styrearbeid.

Det har vært avholdt 1 styremøte, og det har jevnlig vært håndtert telefon og E-post.

John Anders Nesbakken har representert Hygenringen avelsråd og i NHKF, og Roy Dramstad for styret på RS møte på Gardermoen.

Materialforvalter Marion Bredesen, Leder Øystein Haugerud og Eivind Nordby deltok på Jakt og Fiskedagene i Elverum.

John Anders Nesbakken var med og representerte avelsrådet i forbindelse med SHHK sin utstilling på Hamresanden ved Kristiansand. Der benyttet Hygenringen muligheten til å få til en lokal samling for sørlendingen, ettersom årets årsmøte avholdes i like ved Gjøvik.

Det har vært noe magert med innlegg fra styre i bladet Harehunden året i 2016 av mangel på stoff.

Økonomi.

For 2016 viser regnskapet et overskudd. Dette skyldes lite investeringer i ringen. Se regnskap.

Men vi har vært foruten en formell kasserer dette året! Dette er slettes ikke bra.

Årsmøte og Hygensamling 2016

Årsmøtet ble avholdt på Storsand camping i Malvik.

Hygenrasen har hatt mange gode resultater både på utstillinger og jaktprøver i 2016

Hygendagen 2016

RESULTATER FRA HYGENDAGEN 26/11-2016
1. Andre orderud og Rambo...............................................0ÅP  92 kp
2. Torbjørn Kallhovd og Balder.........................................0ÅP 68 kp
3. Bjørn Jakobsen og Snuppi..............................................0ÅP
Leif Inge Bakken og Klang...................................................0ÅP
Knut Anders Krogsrud og Molly.........................................0ÅP
Stine Johansen Bekkholt og Balder.................................0ÅP
Bjørn Haugseth og Mozart................................................0ÅP IS


Utstillinger

Antall utstilte Hygen ligger på et jamt nivå. Dette er viktig for å profilere våre hunder framfor folk.

Jaktprøver

Europamesterpokalen:
I 2016 var det Dunker Mira til Erik Brokerud og Hygen Kviknelia’s Gulli til Bjørn Jakobsen som representerte Norge. Prøven foregikk i Kroatia, på meget krevende underlag for hundepoter. Her gikk det dessverre ikke helt veien for de norske hundene.