Årsmøte 2001

Referat fra årsmøte i Hygenringen 28/4-01

 

Årsmøtet ble avholdt på Bådstø Gjestgiveri i forbindelse med årets hygensamling i Gudbrandsdalen. Det var møtt frem 45 medlemmer til årsmøtet som startet 17.00. Før man begynte på dagsorden mintes man Julius Lian og Alf Sporildnes sin bortgang med ett minutts stillhet. Loddsalg ble avholdt etter valget.

 

1. Formann Asbjørn Bjelland ønsket alle velkommen. Møteinnkallingen ble godkjent. Asbjørn Bjelland ble valgt som møteleder og Jørn Svinsholt som referent.

 

2. Vidar Gjølstad og Olav Svinsholt ble valgt til å underskrive protokollen.

 

3. Årsberetning 2000. Møteleder gikk gjennom årsberetningen punkt for punkt. Under punkt medlemmer var det et ønske fra salen om at medlemsgiroen som sendes ut påføres navnet til betaleren, slik at man unngår innbetalinger hvor betalerens navn ikke er påført. Årsberetningen ble enstemmig godkjent.

 

4. Regnskap 2000. Jørn Svinsholt redegjorde for det reviderte regnskapet som viste et underskudd. Hygenringen gikk til innkjøp T-skjorter og caps som ga ekstra utgifter i 2000. Regnskapet ble enstemmig godkjent.

 

5. Kontingent 2001. Kontingenten forblir uendret, dvs. 150,-.

 

6. Innkommende forslag. Det var ikke kommet inn noen forslag.

 

7. Valg. Leder i valgkomiteen, Ommund Skaare, gikk igjennom valgkomiteens forslag. Johnny Uhlen går inn som nytt styremedlem etter Bjørn Limbodal, som ble ny varamann. Varamann Roger Bakkerud var foreslått til gjenvalg, men det kom opp forslag på Guttorm Bilstad. Valgkomiteen trakk sitt forslag, og Guttorm Bilstad gikk inn som ny varamann. Johnny Myhre ble nytt medlem i valgkomiteen. Videre ønsket gjeldende valpeformidler å trekke seg. Forslag fra salen på Jørn Svinsholt som da ble valgt som ny valpeformidler.

 

8. Avelsrådet informerer. Ommund Skaare redegjorde for planene fremover i forhold til nye innkrysninger i hygen. Er foretatt en parring med Schweizerstøver tispe hvor valpene skal registreres som hygen. En parring er planlagt med finskstøver hannhund. Kom flere spørsmål fra salen til Avelsrådet. Spørsmålene gjaldt først og fremst planene for den videre innkrysningen. Valpeproduksjonen har vært synkende de siste årene. Diskusjon omkring tilbud og etterspørsel etter valper.

 

9. Premieutdeling. Mindre premieringer i år. Totalt 21 premieringer. Gave og heder til årets Nordiske mester, Prins til Per M. Rønning.

 

Årets hund Prins - Per M. Rønning
Beste unghund Diana II - Sven Erik og Hans Bringsdal
Millenniumspokalen Skåra - Guttorm Bilstad