Årsmøte 2002

Referat fra årsmøte i Hygenringen 25/05-02

 

Årsmøtet ble avholdt på Sandmoen motell i forbindelse med årets hygensamling i Trondheim. Det var møtt frem kun 16 medlemmer til årsmøtet som startet 17.00. Loddsalg ble avholdt etter valget. Ommund Skaare ble utnevnt til nytt æresmedlem og mottok et flott trefat.

 

1. Formann Asbjørn Bjelland ønsket alle velkommen. Møteinnkallingen ble godkjent med merknad om at kontonr til utstillingen manglet på innkallingen til samlingen. Asbjørn Bjelland ble valgt som møteleder og Jørn Svinsholt som referent. Magnus Tjelmeland og Arild Tofthagen ble valgt til å underskrive protokollen.

 

2. Årsberetning 2001. Møteleder gikk gjennom årsberetningen punkt for punkt. Under punkt hygensamlinger kom det frem synspunkter på at det ble for langt å reise for enkelte. Bør få til et fast sted sentralt på Østlandet. Leira kom frem som et alternativ. Styre vil jobbe videre med dette i samarbeid med de to andre norske rasene. Årsberetningen ble enstemmig godkjent.

 

3. Regnskap 2001. Jørn Svinsholt redegjorde for det reviderte regnskapet som viste et overskudd på ca. 6000 kr. Regnskapet ble enstemmig godkjent.

 

4. Kontingent 2001. Kontingenten forblir uendret, dvs. 150 kr.

 

5. Innkommende forslag. Det var kommet inn et forslag fra Styret. Det var nye statutter for kåring av årets hygen og årets unghund. Forslaget ble godkjent med en endring som gikk på at vinner av norgesmesterskap automatisk blir årets hygen. Forslaget bygger på at det er 3 tellende jaktprøveresultater som skal ligge til grunn i kåringen og at man får poeng for hvert tellende resultat. Ved likhet teller 4. resultat og deretter alder.

 

6. Valg. Leder i valgkomiteen, Ommund Skaare, gikk igjennom valgkomiteens forslag. Ingen endringer i styrets sammensetning da ingen var på valg. Arild Tofthagen ble nytt medlem i valgkomiteen etter Hans Bringsdal. Ny revisorer etter Erling og Geir Ness ble Jostein Grav og Jonny Andersen.

 

7. Avelsrådet informerer. Ommund Skaare redegjorde for avlsplanene fremover. Ser ut til en bedring i valpeproduksjonen i år da en del tisper er blitt parret. Foretatte en innkrysning til med finskstøver Mikki og Pila til Bringsdal. Det resulterte i 6 valper. Var diskusjoner ad. innkrysning og at man må ivareta rene linjer.

 

8. Premieutdeling. Meget bra premiering i år. Totalt 38 premieringer hvorav 6 nye jaktchampioner.

 

Årets hund Pia - Magne Fardal
Beste unghund Steffi - Jostein Grav
Millenniumspokalen Prins - Per Magne Rønning