Styremøte Spåtind 25/10-2014

Styremøte, Spåtind 25.10.14

 

Sak1.

Vasking av medlemslister til NKK.
Etter møte nede på Eidsvoll ble det vedtatt å sende inn medlemslistene til Dagny Wangensteen i NKK, og kun til henne.
  Finskstøverforeningen, dunkerringen, dreverringen og Haldenstøverklubben har sendt inn sine medlemslister til vask, med et vedlagt brev hvor det presiseres at medlemmer i en ring som ikke er medlem av en klubb skal kontaktes.

Hygenringen bestemmer at dette er en årsmøtesak, og vi vil vente og se hva som skjer med de andre ringene som har sendt inn.

 

Sak2.  

Rev premiering. Styret har fattet vedtak om å stare og premiere beste revhund.

Ringen kjøper inn en vandrepokal (sølvreven) som blir delt ut til den bikkja med best premiering.
Startes opp fra 26.10.14

 

Sak3.

Rasemesterskap legges til en EP?

Dagens rasemesterskap (Hygendagen) har ikke vært noe spesiell suksess.
Styret vil legge mesterskapet til en EP, eller få en arrangørklubb til å arrangere prøven på 2 dager med en Åpen prøve samlet.

 

Sak4.

Mesterskap Norske raser.

De 3 beste Hygen fra Hygendagen går videre til mesterskap Norske raser.
og den beste Hygen fra MNR går videre til Europamesterpokalen.

 

Sak5.

Info fra avelsrådet.
Det har til nå ikke vært noen tispeeiere som har vært interessert i å pare bikkjene sine. Men nå ser det ut til at 3 tispeeiere har vist interesse.