Årsmøte 2003

Referat fra årsmøte i Hygenringen 7/6-03

 

Årsmøtet ble avholdt på Hanskollen Hotell i forbindelse med årets hygensamling i Hurdal. Det var møtt frem 25 medlemmer til årsmøtet som startet 17.00. Loddsalget ble i år lagt til felles samling med de norske rasene sende på kvelden.

 

1. Formann Asbjørn Bjelland ønsket alle velkommen. Møteinnkallingen ble godkjent uten merknader. Asbjørn Bjelland ble valgt som møteleder og Jørn Svinsholt som referent. Jan Gunnar Moen og Arild Tofthagen ble valgt til å underskrive protokollen.

 

2. Årsberetning 2002. Møteleder gikk gjennom årsberetningen punkt for punkt. Merknad ad. antall jaktpremieringer, hvor riktig antall er 28 premieringer Årsberetningen ble enstemmig godkjent.

 

3. Regnskap 2002. Jørn Svinsholt redegjorde for det reviderte regnskapet som viste et underskudd på 9132 kr. Regnskapet ble enstemmig godkjent. Kasserer foreslo kostnadsreduserende tiltak som årsmøtet måtte ta stilling til. Resultatet ble kun 1 premie fra jaktprøver pr. hund uansett hvor mange premieringer som oppnås i sesongen. Videre fikk man fullmakt, ved behov, til å fjerne støtte til påmeldingsavgift for Mesterskap for norske raser. Kom også forslag om å få til et loddsalg igjen, dette var det interesse for (hvert medlem selger lodd for 200 kr) og Jonny Uhlen vil være en pådriver der.

 

4. Kontingent 2002. Kontingenten forblir uendret, dvs. 150 kr.

 

5. Innkommende forslag. Det var kommet inn forslag på 2 vedtektsendringer. Det første gikk på valg av styre og funksjonstid. Begrensningen i dag oppad til 4 år blir fjernet. Det andre forslaget var at man må være medlem av en harehundklubb for å bli medlem i hygenringen. Det ble ikke godkjent, men styre fikk fullmakt til å jobbe videre i forhold til felles kontingent system med NHKF.

 

6. Valg. Leder i valgkomiteen, Ommund Skaare, gikk igjennom valgkomiteens forslag.. Arild Tofthagen og Jostein Grav ble valgt til nye styremedlemmer etter at Vidar Nyborg og Terje Øygarden gikk ut. Nye varamenn ble; Morten Jeppestøl og Jonny Wærnes. Valgkomiteen Leif E Holm (kun 1 år), Jan Gunnar Moen og Terje Øygarden.

 

7. Avelsrådet informerer. Ommund Skaare redegjorde for avlsplanene fremover. En del diskusjoner.

 

8. Eventuelt. Oppdatere og trykke opp oversikt over jaktpremieringer. Revaksinering av hundene til E. Næss og J. Moen. Styret fikk fullmakt til å bestille T - Skjorter.

 

Årets hund Skåra - Guttorm Bilstad
Beste unghund Vestlunds Kw Frøya - Sven Arild Haugen
Millenniumspokalen Prins - Per Magne Rønning 197 p