Årsmøteprotokoll 2014

Årsmøteprotokoll 2014 for Hygenringens årsmøte

 

Sted: Steinvik Camping, Moelv

 

Leder Øystein Sjursen ønsket de 43 fremmøtte velkommen til årsmøtet.

Årsmøtet ble utsatt 15 minutter for å få med de som fremdeles var på utstillingen på Biri.

 

1. Åpning. Godkjenne innkalling. Valg av møteleder og referent.Godkjent

         Møteleder: Øystein Sjursen.  Referent: Øystein Haugerud.

2. Valg av to personer til å skrive under protokoll.Godkjent
        
Eivind Nordby og Linda Øverby

3. Behandle årsberetning 2013.Godkjent
        
Formann leser opp fra årsberettningen.

4. Behandle regnskap 2013.Godkjent
        
Revidert regnskap ble lagt frem av kasserer Asbjørn Bjelland

5. Fastsette kontingent.Godkjent
        
Kontingent fastsatt til 250 kr

6. Behandle innkomne forslag.Godkjent
 

 

         Forslag til endring i Vedtekter for Hygenringen.

Innkallelse med saksliste sendes medlemmene 4 uker før årsmøte.

Saker som ønskes behandlet må være styre i hende innen 1.april.

Årsmøte skal kun behandle saker oppført på saksliste, herunder forslag innsendt i rett tid.

 

          Forslag til endring:

Innkalling til årsmøte skal sendes ut senest 4 uker før årsmøte.

Innkomne saker skal være i styrets hender senest 3 uker før årsmøte. Godkjent

 

7. ValgGodkjent

 

                   Det nye styret

Leder

Øystein Haugerud

Ny (1 år)

Sekretær

Boye Ølstøren

Ny (2 år)

Styremedlem og kasserer

Jon Anders Nesbakken

Ny (2 år)

Styremedlem

Bjørn Haugseth

Ikke på valg

Styremedlem

Olav Edvardsen

Ny (1 år)

Vara 1

Eivind Nordby

Ikke på valg

Vara 2

Benny S Øverland

Ikke på Valg

Revisor

Arild Tofthagen

Gjenvalgt

Revisor

Jan Helge Øvre

Gjenvalgt

Valgkommite (Leder)

Torbjørn Kalhovd

 

Valgkommite

Elling Nideng

 

Valgkommite

Wigdis Sjursen

Ny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materialforvalter er Eivind Nordby

 

8. Eventuelt    

                      Det nye styret skal fortsette jobben med Mesterskap Norske raser.

             Tilbakemeldinger fra andre ringer har vært positive.

            Neste års treff blir i Hokksund, og på Buskerud HHK sin utstilling

      Hygenringens årsmøte 2016 blir i Haltdalen.

 

Eivind Nordby (Sign)                                              Linda Øverby (Sign)