Årsmøte 2004

Referat fra årsmøte i Hygenringen 29/5-04

 

Årets årsmøte ble avholdt på Vasetdansen 29 mai kl. 17:00. i forbindelse med rasetreffet for norske raser sin samling, i regi av Vestoppland HHK. Det var 19 fremmøtte på årets møte.

Formann Asbjørn Bjelland ønsket velkommen og tok deretter fatt på dagsorden for møtet.

 

1. Innkallingen ble godkjent uten anmerkninger. Asbjørn Bjelland valgt som møteleder og Jørn Svinsholt som referent. Loddsalg ble lagt etter punkt 7. valg.

 

2. Leif Erling Holm og Erling Ness ble valgt til å underskrive protokollen.

 

3. Årsberetning. Asbjørn Bjelland gikk gjennom beretningen punkt for punkt. Årsberetningen ble godkjent enstemmig med to merknader. Årets underskudd på ca 4500,- (skyldes nedgang i medlemsmassen) og en mangel i jaktpremieoversikten. 3.ÅP til Dolly, eier Simon Sølverud manglet.

 

4. Regnskap. Jørn Svinsholt gikk gjennom regnskapet for 2003 som viste et underskudd på 4500,-. Dette skyldes sviktende inntekt fra kontigenten, da det er flere som ikke har betalt for 2003 enn forventet. Regnskapet ble enstemmig godkjent.

 

5. Medlemskontigenten forblir uforandret på 150,-.

 

6. Innkommende forslag. Ingen saker meldt til styret.

 

7. Valg. Valgkomiteen ved Leif Erling Holm gikk gjennom komiteens innstilling. Resultatet av valget ble:

Formann: Asbjørn Bjelland - gjenvalg for 1 år Styremedlem: Morten Jeppestøl - ny for 2 år Styremedlem: Jon A Nesbakken - ny for 2 år Styremedlem: Jostein Grav - ikke på valg Styremedlem: Arild Tofthagen - ikke på valg Varamedlem: Jonny Wærnes - ikke på valg Varamedlem: Sven A Haugen - ny for 2 år

Ut av styret gikk Jonny Uhlen og Jørn Svinsholt. Nytt medlem i valgkomiteen ble Jørn Svinsholt (3 år).

 

8. Avlsrådet informerer. Ny leder i avlsrådet Erling Ness hadde gjort et grundig forarbeide og gikk gjennom statistikk og status for hygenhunden. Mange oversikter over krysningshunder og deres resultater på jaktprøver. ½ - inger etter krysning med dunker og finskstøver viser meget bra resultater på jaktprøver. Videre avkom etter disse igjen har ikke noen større premieringsprosent enn "rene" hygenhunder. Ingen planer i dag om flere krysningskull. Må øke valpeproduksjonen og sette inn tiltak for å ha igjen rene linjer av hygenhunden. Det betyr at man må få flere av disse frem på prøver slik at man videre kan bruke dem i avl.

 

9. Eventuelt.
Diskusjon om hvordan øke inntektene slik at vi unngår underskudd i tiden fremover. Trykke opp T-skjorter og caps, prøve å få sponsorer på selve skjortene. Styret fikk fullmakt til å se nærmere på dette

Reglene for uttak til Mesterskap for norske raser. Disse er udiskutable. Styret forespør de yngste jaktchampionene først. Uttaksreglene er dermed lik reglene for uttak til DM.

Statutter for Milleniumspokalen. Tildeles den hund som har høyest poengsum - en dag, i prøvesesongen. Pokalen gikk til Prins og Per M Rønning (2 napp med samme hund). Det settes opp ny pokal, men det kreves nå 3 napp av samme hundeeier. Første napp i den nye pokalen har Skåra / G. Bilstad. Ved likhet på poeng i en sesong går yngre foran eldre, og deretter neste resultat.

Brev fra Trøndelag om ønske å få til lokale samlinger for hygenhundeiere i Trøndelag. Styret støtter slike lokale aktiviteter, men at det ikke skal opprettes noen ny "lokal" ring. Dette blir tilsvarende lokale medlemsmøter som i dag skjer på Sørlandet og tidligere på Jessheim.

Det ble valgt ny webmaster på hygenringens hjemmeside. Det ble Sven A Haugen.

Neste samling i 2005 på samme sted. Viktig med tidligere info til medlemmene om bestilling av hytter/overnatting.

Loddsalget gav en inntekt på 3100,-, meget bra sett i forhold til antall deltakere på møtet.

 

Leif E Holm og Erling Ness