Årsmøte 2010

 Referat fra årsmøte i Hygenringen 29 mai 2010

Sted: Hokksund Båt og Camping.

 

Formannen ønsket de 37 fremmøtte velkommen til årsmøtet. Før forsamlingen startet på årsmøte sakene, ble de av Hygenringens medlemmer som er gått bort i løpet av året, minnet med et minutts stillhet.

 

Innkalling godkjent.

 

Årsberetning:

Formannen leste opp årsberetningen som ble godkjent. Årsberetningen er å finne på hjemmesiden.

 

Regnskap.

Revidert regnskap ble lagt frem av kasserer med et underskudd på kr 9759,-

Dette skyldes i sin helhet stort innkjøp av Hygen effekter. Godkjent.

 

Kontingent.

Det ble enstemmig vedtatt å øke kontingenten fra 200 til kr 250,- f.o.m 2011

 

Innkomne saker.

Sak 1.1

Det var kommet forslag om å få oppdatert heftet med premierte Hygen fra 1903 til i dag. Det var en del usikkerhet på hvem som var i besittelse av materialet, og hvilket format dette var lagret på. Styret skal ta dette til videre vurdering.

 

Sak 1.2

Årets rasemesterskap legges til Nittedal og Hakadal JFF sin eliteprøve den 26-27 nov, med overnatting på Viulbråtan Camping. Her er det gode vernattings muligheter.

Forsamlingen sluttet seg til forslaget.

 

Sak 1.3

Styret foreslår å legge samlingen 2011 til Biristrand. Vestoppland HHK. Forsamlingen ville gjerne tilbake til Mjøsas bredder. Dermed ble forslaget fra styre vedtatt.

 

Valg.

Formannen hadde meddelt valgkomiteen at han av personlige grunner, ønsket å ”tre tilbake”. Dette kom noe overraskende på forsamlingen da Jon Anders har gjort en svært god jobb for Hygenringen.

 

Valget forløp udramatisk og fikk en sådan sammensetning:

 

Leder Bjørn Roald Ny
Styremedlem Erling Ness  
Styremedlem Jørn Svinsholt  
Styremedlem Bjørn Haugseth Ny
Styremedlem Svend Arild Haugen Ny
Vara 1 Olav Edvartsen Ny
Vara 2 Boye Ølstøren  
Vara - Materialforvalter Hans Erik Grønlie  
Revisor Leif Erling Holm  
Revisor Jan Helge Øvre  
Valgkommite 1 Magnus Tjelmeland  
Valgkommite 2 Bjørn Jakobsen  
Valgkommite 3 Arnfinn Kvisler  
Kasserer utenfor styret Asbjørn Bjelland  

 

Trekking av hovedlotteri.

Trekning av hovedlotteriet 2010 ble foretatt på årsmøte. Liste med de heldige vinnerne ligger på hjemmesiden

 

Informasjon fra avelsrådet.

Formann i avelsrådet for Hygen, Erling Ness, styrte denne seansen med sedvanlig stø hånd og grundighet.

Det var for 2009 15 forespørsler om parring. 42stk hvalper ble født. Hygen trenger flere kull og det ble henstilt til tispe eiere å legg kull. Det er også ønskelig med større bredde på hanhundsiden. Bør/må dokumentere egenskaper på prøve.

Det er igjen aktuelt å ta en del blodprøver av de norske harehundrasene for å kartlegge genmangfoldet. Dette ble sist gjort i 1992. Hundeeiere vil bli forespurt.

De siste 20 årene er det født 784 Hygenvalper fordelt på 141 kull. Kullstørrelsen har økt noe de siste 10 år.

Innkryssing med andre raser er fortsatt aktuelt, men det er pr dags dato ikke tatt avgjørelse på når tid og med hvilken rase/hund som vil bli benyttet. Det skal dokumenteres gode nedarve egenskaper og helse før valget blir tatt. Dunker er vel den rasen som ligger nærmest til å bli brukt.

 

Årsmøte opphevet kl 19.00

 

Før årsmøte ble det avholdt visning av alle fremmøtte hunder. Det var samlet ca 60 Hygen med stort og smått. Dette er den største samling på svært mange år. ”Gamlegutta” var blanke i øynene.

 

Etter årsmøte var det sosialt samvær med grilling og salg av grilltallerken. Vellykket tiltak. Takk til de som organiserte og la til rette dette. Praten og diskusjonene gikk langt ut i de små timer. (for noen)

Alt i alt en meget vellykket samling på alle måter. Med det gode gemyttet på Hygenhunden og eierne, som alltid, ønsker vi hverandre vel møtte på Biristrand neste år.

 

Asbjørn Bjelland

Referent.