Anbefalte parringer 2012

 

ANBEFALTE PARRINGER HYGENHUND 2012

 

 

 Leder  Erling Ness  Kontaktdetaljer
 Medlem  Steven Eriksen  Kontaktdetaljer
 Medlem  Boye Ølstøren  Kontaktdetaljer
 Vara  John Anders Nesbakken  Kontaktdetaljer
 Valpeformidler  Jørn Svinsholt  Kontaktdetaljer

 

 

FØLGENDE PARRINGER ER ANBEFALT ELLER GJENNOMFØRT 2012

 

 


 

NUCH ARJA 24515/05 (TIKO 17489/95 – NUCH TOYA 13585/01)

            Eier: John M. Snopestad, 1890 RAKKESTAD. Tlf: 69 22 77 08

Godkjent: TINKO 02091/06 (KIM S50952/99 – KLINGA 02747/99)

            Eier: Karl Ole Solberg, 1816 SKIPTVET Tlf: 69 80 92 94 / 959 37 503

Status:Parret med Tinko 28.november 2011.

         Fikk 5 valper 23. januar 2012. 4 hanner og 1 tispe

Se fiktiv stamtavlekombinasjon her:


 

RUTT NO37016/10 (NUCH SINGO 12300/05 – NUCH TOYA 13585/01)

            Eier: Håkon Galby, Agnorv. 1454 Fagerstrand   Tlf: 957 52 404

Anb:   NUCH KVIKK 21760/08 ( NUJCH RUSKEN X-03728/03 - ZENTA 11264 )

            Eier: Leif Arne Stensrud, Gran. Tlf: 61 39 90 72

Status:Parret med Kvikk 25. januar 2012

         Fikk 5 valper 26. mars. 4 hanner og 1 tispe

Se fiktiv stamtavlekombinasjon her:


 

LEIDI 09422/06 (BALDER I 18886/04 – PILA 20930/97)

            Eier: Tormod Berger, Aremark. Tlf: 415 23 029

Anb:   NV-11 SKRUKKEN 10226/05 (TASS 19612/02 – NUCH NJCH MIRA 02749/99)

            Eier: Tone og Bjørn Jakobsen, 2640 VINSTRA Tlf: 900 52 789.

Alt:     NUCH EMIL 20692/04 (KVIKK 23915/95 – NUCH TEA 14068/97)

            Eier: Erling Ness, 2450 Rena.   Tlf: 976 74 808

Status:Parret med NUCH Emil 30.01.2012

         Fikk 3 valper 6. april. Igjenlevende 1 hann og 1 tispe.

Se fiktiv stamtavlekombinasjon her:


 

NJCH BJARGA NO41337/09 (NUCH NJCH VARGO 18888/04 – MIRA 20695/04)

            Eier: Eivind Nordby, 2323 INGEBERG   Tlf: 476 03 609

Anb:   NV-11 SKRUKKEN 10226/05 (TASS 19612/02 – NUCH NJCH MIRA 02749/99)

            Eier: Tone og Bjørn Jakobsen, 2640 VINSTRA Tlf: 900 52 789.

Status:Parret med NUCH NV-11 Skrukken 02.-04. mars 2012.

         Fikk 8 valper 01. mai. 4 hanner og 4 tisper. Alle rød/hvite

Se fiktiv stamtavlekombinasjon her:


 

NUCH SILKI 10230/05 ( TASS 19612/02 - NUJCH MIRA 02749/99)

            Eier: Bjørn Jakobsen, 2640 VINSTRA Tlf: 900 52 789     

Anb:   NUJCH VARGO 18888/04 (TIKO 17489/95 – NUCH TOYA 13585/01)

            Eier: Odd Arne Hansen, 4130 Hjelmeland Tlf: 51 75 11 29 / 416 37 189

Status:Inseminert og parret med Vargo hhv 20. og 25. mars

         Fikk 8 valper 23. mai. 6 hanner og 2 tisper

Se fiktiv stamtavlekombinasjon her:


 

NJCH KVITMÅSANS NEMI 00678/05 (NUCH NJCH RUSKEN X-03728/03 – NUCH MARI 23994/00)

Eier: Boye Ølstøren, 7224 MELHUS Tlf: 950 65 650

Anb:   BALDER 18885/04 (TIKO 17489/95 – NUCH TOYA 13585/01)

            Eier: Sigurd Bostad, 7234 Ler   Tlf: 907 65 166

 

Godkj: GULSJØLIA’S ODIN NO46126/11 (NJCH VESTLUNDS SIRI 05157/04 – INT NUCH NV-05 PAN 19687/00)

             Eier: Boye Ølstøren, 7224 MELHUS Tlf: 950 65 650 og Sigurd Bostad

 

Status: Parret med Gulsjølia’s Odin 17.april

         Fikk 7 valper 22. juni. 3 hanner og 4 tisper. 2 svarte, resten rød/hvite

Se fiktiv stamtavlekombinasjon her:


KRYSNINGSKULL

NJCH GULSJØLIA’S FRØYA 18908/07 (NUJCH VARGO 18888/04 –NJCH VESTLUNDS SIRI 05157/04)

Eier: Karl Ole Solberg, 1816 SKIPTVET Tlf: 69 80 92 94 / 959 37 503

Anb:   Insemineres med nedfryst dunker NUCH RAMBO 22539/87

Status: Inseminert med dunker Rambo 22539/87 den 21.april

         Valpene deles mellom hygen og dunker utfra farge.

         Fikk 8 valper 20. juni. 3 hanner og 5 tisper. 2 svarte. Resten rød/hvite.

Se fiktiv stamtavlekombinasjon her:


 

GULSJØLIAS BJUTI NO42532/09 ( NUCH KVITMÅSANS HARRIS 00671/05 - NJCH VESTLUNDS SIRI 05157/04)

            Eier: John Anders Nesbakken, 2760 BRANDBU Tlf: 48 12 16 46

Anb:   NUCH NJCH SEIKO RR 06535/93 (PERRO 20855/84 – FREIDI 24833/90)

            Nedfryst sæd.

Se fiktiv stamtavlekombinasjon her:


 

 Pr.22/6-2012