Avelsrådets årsberetning 2005

 

Årsberetning fra avlsrådet for hygenhund avlssesongen 2005

 

Representanter

Avlsrådet har i 2005 bestått av Erling Ness, leder, Irene Gjølstad, Sven Erik Bringsdal og Johnny Uhlen, varamedlem.

Møte/ informasjonsvirksomhet

Avlsrådet har vært representert og orientert medlemmene på følgende steder:

Hygenringen sitt årsmøte og samling i Valdres, 28.-29.05.05

Samling på Sørlandet på Rød camping 20.08.05

Formannsmøte på Garder 20.08.05

Det har også vært en del møtevirksomhet på NVH sammen med NHKF v Jellum og NKK v/Lingaas og avlsrådet for dunker i forbindelse med helse/sykdomssituasjonen i hygenhund og dunker.

Det har ikke vært egne møter kun for avlsrådet i 2005 pga store avstander. Vi har jevnlig kontakt via telefon, brev og etter hvert E-mail.

Status parringsanbefalinger.

For sesongen 2005 (01.01.05 – 15.02.06) behandlet avlsrådet 21 parringsforespørsler. 18 stk ble anbefalt og 3 stk godkjent. 12 parringer er foretatt. Utover dette er 2 tisper parret uten kontakt med avlsrådet først. 8 kull er født med til sammen 52 valper (24 hanner og 28 tisper) I tillegg gikk 3 tisper tomme, mens 1 fikk et dødfødt kull. 2 tisper er nylig parret og resultat foreløpig ukjent. Flere av tispene som har fått sin anbefaling blir sannsynligvis parret utover våren 2006.

Benyttede hannhunder.

Totalt 17 hannhunder er foreslått brukt eller brukt på 23 parringer, derav 2 stk utenom avlsrådet. Ingen hannhund er foreslått brukt på mer enn 3 tisper.

Krysningsprosjekt

Avlsrådet har søkt om å få krysset inn 3 nye kull med annen rase. Det er gitt tillatelse til å bruke 2 hamiltonstøverhanner nå i vinter. NUCH Tea ble parret med SJCH Spærns Træff 18.01.06 og NUCH INTUCH NJCH Kora ble parret med NORDUCH NORDJCH INTUCH Harlyckans Fix 4.-og 5.02.06.

Den 3. krysningskombinasjonen venter vi med.

Konklusjon.

Sesongen 2005 ga flere valpekull enn gjennomsnittet de siste år. Rasen er liten og avlsbredden smal. Vi har en stor utfordring i forhold til å takle sykdommen epifysedysplasi i hygen. Men det er gjort en del grep for å finne veg ut av uføret. Det er nå veldig viktig at ingen går bort og parrer tispa si uten på forhånd å kontakte avlsrådet. Mange blodprøver er samlet inn, og Lingaas og Rørvik ved NVH gjør en stor og viktig jobb her med å hjelpe oss.

Hygenhunden ligger helt i toppen jaktmessig utfra statistikk på jaktprøver. Det er derfor ingen grunn til å velge en annen rase dersom man ønsker å skaffe seg harehund.

 

Regnskap og budsjett

Tildelte midler fra NHKF vil, når de blir utbetalt, dekke en del av utgiftene avlsrådet har hatt i forbindelse med sitt virke i 2005. Det vil fortsatt være slik at avlsrådarbeid for en stor del er en dugnadsinnsats for rasens beste.

 

Porto 600,-
Kontorrekvisita 500,-
Reiseutgifter 2000,-
Tlf. - Internett 750,-
Sum 3850,-

 

Vi forventer omtrent samme nivå på aktiviteten for 2006, og budsjett for 2006 settes likt med årets regnskap.

Hilsen

Avlsrådet for hygenhund

Erling Ness

leder