Anbefalte parringer 2007

 

FØLGENDE PARRINGER ER ANBEFALT ELLER GJENNOMFØRT VÅR - SOMMER 2007


NUCH THEA X-15357/00 ( NFINJCH ENO 14255/95 – KLINGE 25716/93)

            Eier: John Anders Nesbakken, Røykenvik, 2760 BRANDBU. Tlf: 48 12 16 46

Anb.    KIM S50952/99 (BAMSE 20600/96 – TUSSI 23046/98)

            Eier: John Anders Nesbakken, Røykenvik, 2760 BRANDBU. Tlf: 48 12 16 46

Status: Parret 2.-5. april. TOM


NUJCH MIA 23993/00 (NUJCH RAPPEN 26275/92 – PIA X-08810/96)

            Eier: Irene og Vidar Gjølstad, Nordseterv. 13, 1176 Oslo Tlf: 22 28 84 87

Anb.    1)VESTLUNDS ILEX 16480/03 (NJCH TYRUS X-15355/00 – NUCH VESTLUNDS SONJA 14429/96)

            Eier: Ole G. Nymoen, 2420 Trysil       Tlf: 41 92 20 30

            2)JAKO 09418/06 (BALDER I 18886/04 – PILA 20930/97)

            Eier: Ommund Skaare, 4865 Åmli    Tlf: 90 19 70 07

Status: Parret med Vestlunds ILEX 30.11 og 01.12.2006. Fikk 4 valper 01.02.07. 3 tisper og 1 hanne. 


VESTLUNDS TURID 02913/01 (NUCH SANG X-08803/96 - NUCH VESTLUNDS SONJA 14429/96)

            Eier: Håkon Melås, 3750 Drangedal   Tlf: 35 99 64 20

Anb.    TROLL 14067/97 (NUCH BOBBEN 20671/92 – RENA X-00003/94)

            Eier: Terje Øigaren, 4849 Arendal   Tlf: 37 03 32 49

Status: Parring ikke gjennomført 


TOYA 13585/01 ( VESTLUNDS BRUNO II 14428/96 – SKAGI 17094/96)

            Eier: Johnny Wærnes, 7870 GRONG  Tlf: 74 33 25 73

Parret med TIKO 17489/95 ( NUCH KLANG 22274/91 – NUCH FREIDI 24883/90)

           Eier: Johnny Wærnes, 7870 GRONG

Status: Parret ca 01.02.07. Kullet var dødfødt


NJCH VESTLUNDS SIRI 05157/04 ( NUJCH BAMSE 02744/99 – NJCH VESTLUNDS KW FRØYA 02917/01)                                    

            Eier: John Anders Nesbakken, Røykenvik, 2760 BRANDBU. Tlf: 48 12 16 46

Anb.    NUJCH VARGO 18888/04 (TIKO 17489/95 – TOYA 13585/01)

            Eier: Olaf Ressem, Stod, 7717 Steinkjer    Tlf: 930 83 735

Status: Parret 14.-17. mai.Fikk 6 valper 17. juli. 2 hanner + 4 tispe   Alle valper er solgt


NJCH ENA X-15359/00 (NFJCH ENO 14255/95 – KLINGE 25716/93)

            Eier: Ragnar Langland, 7234 LER   TLF: 72 85 15 36 / 473 48 433

Parret med JGM BRAASTA X-12236/06 ( NORD.UJCH INT UCH HARLYCKENS FIX S20270/98 – NUJCH INTUCH KORA 23048/98)

            Eier: Ragnar Langland, 7234 LER

Status: Fikk 5 valper 10. mai. 4 hanner + 1 tispe   Har igjen 2 hanner pr.01.10.2007


ARJA 24515/05 (TIKO 17489/95 – TOYA 13585/01)

            Eier: Olaf Ressem, Stod, 7717 Steinkjer Tlf: 930 83 735

Anb.    INTNSUCH PAN 19697/00 (NUJCH SEIKO RR 06535/93 – NUJCH SKÅRA 24241/97)

Status: Parret 09/09-2007


KATSJA 18515/03 ( NUJCH RUSKEN X-03728/03 – NJCH PIA 03007/97)

            Eier: Steven Eriksen, 4700 Vennesla   Tlf: 38 15 70 53  Mob:413 15 042

Anb.   INTSNUCH PAN 19697/00 ( NUJCH SEIKO RR 06535/93 – NUJCH SKÅRA 24241/97)

            Eier: Øystein Sjursen, Fonnes, 5953 Fonnes   Tlf: 917 50 072

Status: Parret 17.-18. juni. Fikk 11 valper 17 august. 1 tispe og 8 hanner levde. 3 hanner ledig pr.03/10-2007


NUJCH NV-05 RR VESTLUNDS SANDRA 14246/99 ( NUCH NV-98 SANG X-08803/96 – NUCH VESTLUNDS SONJA 14429/96)

            Eier: Svend-Arild Haugen, Gunhildrud, 1960 Løken Tlf: 63 85 04 45 / 926 39 144

Anb.    BALDER 11260/03 ( GARP 18647/95 – NEVERTJERNETS IRPA 23750/96)

            Eier: Bjørn Limbodal, 2080 Eidsvoll   Tlf: 63 96 45 92 / 415 09 876

Status: Løpetid juli- August Tom


VALPEFORMIDLER:

JØRN SVINSHOLT , 3171 Sem