Hanhundlisten

 

 

Avlsrådets kriterier for hannhunder

-          Hannhunden må ha en god mentalitet og sterke nerver

-          Må være premiert på jaktprøve

-          Ikke ha under 3 i snitt på målbruk i fot og tap iht jaktprøvereglementet

-          Minimum en 1. pr på utstilling, kan kompenseres med sterke jaktprøveresultat

-          ( 2. grad aksepteres)

-          Helst Hd fri, men grad c aksepteres

-          Ingen hannhunder bør ha mer enn 25 avkom, unntaket er de med dokumentert sterk jaktlig nedarving.

Noen hannhunder kan bli satt inn på listen uten å ha oppfylt enkelte av disse kriteriene. dersom de er av en spesiell linje som gjør at vi kan beholde genmangfoldet i rasen.

Avlsrådet er åpen for vurdering av andre hannhunder enn de som er nevnt i listen ovenfor, men kun på forespørsel .

 

Njch Nuch Vargo   18888/04

Eier: Odd Arne Hansen, 4130 Hjelmeland Tlf: 51 75 11 29 / 416 37 189

vargo 18888 04

Far:

Tiko 17489/95

Eier: Johnny Wærnes

Farfar:

Farmor:

Mor:

Nuch Toya

13585/01

Eier:Johnny Wærnes

Morfar:

Mormor:

Utstillingspremiering:

Cert , Bir

100 % hygen

Jaktpremiering:

2*1 ÅP, 1*1 EP 1*0 EP

Kull/Parret med :

Njch Vestlunds Siri 05157/04: 7.07/ 6 valper

         Mira   20695/04           : 12.08/ 7 valper                

Jaktpremierte kullsøsken:

Njch Nuch Tojja 18891/04, Balder 18885/04

 

Jaktpremierte avkom: Ja

 

Njch Tassen   18514/03

Eier: Torbjørn Kallhovd, 4737 Hornnes Tlf: 37 93 00 65 / 900 37 223

tassen 18514 03

Far:

Njch Nuch Rusken            X-03728/03

Eier: Hans Bringsdal

Farfar:

Farmor:

Mor:

Njch Pia 03007/97

Eier: Magne Fardal

Morfar:

 

Mormor:

Utstillingspremiering:

1 AK

¼ Finsk støver

Jaktpremiering:

2*1 ÅP 2*3 ÅP 1*1 EP 1*0ÅP     2*Prøvevinner

 

Kull/Parret med :

 

Toya 02092/06: 4.09/ 7 valper              

 

 

Jaktpremierte kullsøsken:  

Katsja 18515/03

 

Jaktpremierte avkom: Nei (født 09)

 

Int N uch Pan   19697/00

Eier: Øystein Sjursen, Fonnes ,5953 Fonnes, Tlf: 56 16 71 05

pan 19697 00

Far:

Njch Nuch Seiko RR

06535/93

Eier: Magnus Tjelmeland

Farfar:

Farmor:

Mor:

Njch Nuch Skåra

24241/97

Eier: Guttorm Bilstad

Morfar:

 

Mormor:

Utstillingspremiering:

Cert, Bir, Cacib

1/8 Dunker

Jaktpremiering:

2*1 ÅP 1*2 ÅP 1*3ÅP 3*0 EP 4*0 ÅP

Kull/parret med:

Katsja                : 18515/03   8.07/9 valper

Nuch Arja             24515/05 11.07/8 valper

Jaktpremierte kullsøsken: Santo 19698/00, Steffi 19704/00, Gulle 19705/00

Jaktpremierte avkom: Ja

 

Nuch Kvitmåsan’s Harris   00671/05

Eier:Roar Dahlen, 3370 Vikersund Tlf: 958 05 247

harris 00671 05

Far:

Njch Nuch Rusken

x-03728/03

Eier: Hans Bringsdal

Farfar:

Farmor:

Mor:

Nuch Such Mari

23994/00

Eier: Stian Berntsen

Morfar:

Mormor:

Utstillingspremiering:

Cert, Cacib, Bir

¼ Finsk støver

Jaktpremiering:

1x1. ÅP,

Kull/parret med:

Njch Vestlunds Siri 04157/04      5.09/ 6 valper

Jaktpremierte kullsøsken:

Njch Kvitmåsans Nemi 00678/05

 

Jaktpremierte avkom: Nei (født 09)

 

Roy 14824/02

Eier:Jan Lasse Aase, 7290 Støren Tlf: 994 31 430

roy  14824 02

Far:

Njch NSuch Bamse

02744/99

Eier: Leif Erling Holm

Farfar:

Farmor:

Mor:

Njch IntNuch Kora

23048/98

Eier: Jan Gunnar Moen

Morfar:

Mormor:

Utstillingspremiering:

1 Jk

1/6 Dunker

Jaktpremiering:

1x2. ÅP

Kull/parret med:

Njch Ena X-15359/00:   5.08/ 6 valper

Jaktpremierte kullsøsken: Nei

 

Jaktpremierte avkom: Nei

 

Peik   02087/06

Eier: Arnfinn Kvisler, 2656 Follebu Tlf 97162090

peik 02087 06

Far:

Kim S50952/99

Eier: John Anders Nesbakken

Farfar:

Farmor:

Mor:

Klinga 02747/99

Eier: Arnfinn Kvisler

Morfar:

Mormor:

Utstillingspremiering:

1 AK

1/8 Dunker

Jaktpremiering:

1x1. ÅP 1*0 ÅP

Kull/parret med:

Nuch Arja 24515/05: 2.09/ 8 valper

Jaktpremierte kullsøsken:

Toya 02092/06

Jaktpremierte avkom: Nei (født 09)

 

Nuch Singo 12300/05

Eier: Johnny Uhlen, 2827 Hunndalen Tlf 97654663

singo 12300 05

Far:

Njch NSuch Bamse

02744/99

Eier: Leif Erling Holm

Farfar:

Farmor:

Mor:

Nuch Zena

08598/98

Eier: Johnny Uhlen

Morfar:

Mormor:

Utstillingspremiering:

Cert,Cacib Bir

1/6 Dunker

Jaktpremiering:

2x1. ÅP

Kull/parret med:

NUCH Toya 13585/01: 10/09 4 valper

Jaktpremierte kullsøsken: Nei

 

Jaktpremierte avkom: Nei

 

 

NUCH Gulsjølia’s Nikken   18905/07

Eier: Egil Sandum, Tyristrand   Tlf: 977 62 269

nikken 18905 07

Far:

Njch Nuch Vargo 18888/04

Eier: Odd Arne Hansen

Farfar:

Farmor:

Mor:

Njch Vestlunds Siri

05157/04

Eier:John Anders Nesbakken

Morfar:

Mormor:

Utstillingspremiering:

NUCH

1/16 Dunker

Jaktpremiering:

2x1. ÅP, 2x2. EP 1*0 ÅP

Kull/parret med: Stella 00764/04: 9/09 3 valper

Jaktpremierte kullsøsken:

Gulsjølias Wilma 18909/07,

Gulsjølias Pippi 18907/07

NJCH Gulsjølias Frøya 18908/07

Jaktpremierte avkom: Nei

 

Bajas  X-15354/00

Eier:Hans Erik Grønlie 3525 Hallingby Tlf: 32 14 27 39 / 971 96 720

bajas X15354 00

Far:

Finsk støver

N FIN Jch Eno

14255/95

Eier:

Farfar:

Farmor:

Mor:

Klinge

25716/93

Eier:Vidar Nyborg

Morfar:

Mormor:

Utstillingspremiering:

2 AK

½ Finsk støver

Jaktpremiering:

2*3 ÅP 2*0 ÅP

Kull/parret med:

Mia            : 13488/01 5.03/ 8 valper

Jg Steffi II   : 13924/04 2.09/ 6 valper dødfødt

 

 

Jaktpremierte kullsøsken:

Nuch Thea x-15357/00 . Bella x- 15358. Njch Tyrus x- 15355. Njch Ena x-15359

 

Jaktpremierte avkom: Stella 00765/04

 

Njch Nuch Rusken   X-03728/03

Eier: Hans Bringsdal, Holum Tlf: 38 26 72 32

rusken X03728 03

Far:

Finsk støver

Njch Mikki

04302/94

Eier:

Farfar:

Farmor:

Mor:

Pila

20930/97

Eier:Sven Erik Bringsdal

Morfar:

Mormor:

Utstillingspremiering:

Cert, Bir

½ Finsk støver

Jaktpremiering:

3*1 ÅP 1*2 ÅP 1*3 ÅP 1*1 EP 2*2 EP 2*3 EP 4*0EP     2*0 ÅP

Kull/parret med: Pia 03007/97 4.03/ 8.

Mari 23994/00 12.04/ 10.

Diana II 20593/99 12.04/ tom.

Zenta 11264/03 3.08/ 6. Vestlunds Turid 02913/01 4.08/ Livmorsbetennelse-død.

Jaktpremierte kullsøsken

Stina x-21070/02, Pil Piaget x-21068/02,

Lissi x-21069/0,Tanja x-03729/03  

Jaktpremierte avkom: Ja

 

Skrukken 10226/05

Eier: Bjørn Jacobsen/ Tone Berget   Vinstra Tlf: 900 52 789

skrukken 10226 05

Far:

Tass

19612/02

Eier:Geir Nilsen

Farfar:

Farmor:

Mor:

Njch Nuch Mira

Eier:Bjørn Jacobsen

Morfar:

Mormor:

Utstillingspremiering:

Cert, Bir

1/8 Finsk støver,           1/16 Dunker

Jaktpremiering:

2*1.ÅP, 1*3ÅP, 2*0 Åp

Kull/parret med: -

Jaktpremierte kullsøsken

Silki 10203/05

Jaktpremierte avkom: Nei

 

Emil  20692/04

Eier:Erling Ness   Rena Tlf 976 74 808

emil 20692 04

Far:

Kvikk

23915/95

Eier: Arvid Kristiansen

Farfar:

Farmor:

Mor:

Nuch Tea

14068/97

Eier: Erling Ness

Morfar:

Mormor:

Utstillingspremiering:

Cert, BIR

2/8 Dunker

Jaktpremiering:

2*1.ÅP, 1*3 Åp

Kull/parret med: -

Jaktpremierte kullsøsken:

Mira 20695/04

Jaktpremierte avkom: Nei

 

Balder 18885/04

Eier: Sigurd Bostad . 7234 Ler   Tlf : 72 85 16 21

balder 18885 04

Far:

Tiko 17489/95

Eier: Johnny Wærnes

Farfar:

Farmor:

Mor:

Nuch Toya

13585/01

Eier:Johnny Wærnes

Morfar:

Mormor:

Utstillingspremiering:

1 AK, Cert

100 % Hygen

Jaktpremiering:

1*2 ÅP 1*0 ÅP

Kull/parret med: -

Jaktpremierte kullsøsken

Njch Nuch Tojja 18891/04

Njch Nuch Vargo 18888/04

Jaktpremierte avkom: Nei

 

JGM Braasta X-12236/06

Eier: Ragnar Langeland 7234 Ler Tlf: 72 8515 36 / 473 48 433

braasta X12236 06

Far:

Hamiltonstøver

Int Nord Uch Nord Jch Harlyckans Fix

S20270/98

Eier:

Farfar:

Farmor:

Mor:

Njch IntNuch Kora

23048/98

Eier: Jan Gunnar Moen

Morfar:

Mormor:

Utstillingspremiering:

Ck Bim

½ Hamiltonstøver

Jaktpremiering:

Ikke stilt

Kull/parret med:

Njch Ena X-15359/00:05.07/ 5 valper

Njch Kvitmåsan’s Nemi 00678/05: 03.09/ 6 valper

 

Jaktpremierte kullsøsken: Nei

Jaktpremierte avkom: Nei