Hygendagen 2016

 

Hygendagen 2016

 

Hygendagen blir26.novemberi år. Påmelding skjer ved at dere melder dere på og melder fra skriftlig til meg senest 4 dager før prøvestart den aktuelle dagen.

 

Påmelding til: Øystein Haugerud. Kongsvegen 651, 2636 Øyer.

Epost: islandrock9@gmail.com

Tlf:99264456

Regelverket:

1.

Rasemesterskap for Hygenhund, fra 2013 kalt Hygendag, arrangeres over en 1 dag.Aktuell dato for Hygendagen skal bekjentgjøres for medlemmer av Hygenringen i god tid før mesterskapet. Den hund som oppnårhøyest premiepoeng på prøvedagen vinner.

2.

Eier kan melde på sin hund på jaktprøva til den geografiske harehundklubb som ligger nærmest for hygenhundeieren.Ved håpløse vær eller føreforhold som går utover hundens helse kan det meldes på andre steder der det ikkeødelegger for deltakelse

.

3.

Det er mulig å melde på både til ei ÅP prøve og EP prøve. Kun den dag som på forhånd er bestemt at Hygendagen skal avholdes, vil da være tellende under ei EP prøve.

4.

Hygenhundeieren må være medlem av Hygenringen.

5.

Mesterskapet er åpent for alle hygenhunder uansett tidligere meritter.

6.

Styret bestemmer hvilken dag prøven skal avholdes, fortrinnsvis i helg.

7.

Det presiseres at Hygendagen går kun på denne bestemte dato som styret har annonsert i aktuelle medier!

8.

For kontroll og oversikts skyld bes hundeeier melde fra til styret sin kontaktperson om start og oppnådd prøveresultat.

9.

Deltakeren må selv melde på sin hund på jaktprøve/Hygendag til aktuell lokal harehundklubb

10.

Resultatet fra Hygendagen blir ikke endelig fastsatt før de enkelte harehundklubber har avholdt sine dommermøter. Det skal allikevel settes opp ei foreløpig resultatliste utfra dommerens vurderinger på prøvedagen.

11.

Høyeste premiepoengsum vinner. Ved likhet rangeres det etter beste tilleggs los. Deretter går yngre foran eldre. Kan man fremdeles ikke skille rekkefølgen avgjøres det ved loddtrekning.

12.

Vinneren av Hygendagen vil bli plukket ut til å konkurrere om Europapokalen.