PM Biri 21.6.2014

 

PM BIRI 21.6.2014


Velkommen til BIRI og NHKF’s Jubileumsutstilling lørdag 21. juni 2014.


Vi takker for påmeldingen av din(e) hund(er).
Det har vært en eventyrlig interesse for utstillingen, det er over 400 påmeldte hunder, og i tillegg er vi
oppe i ca. 80 avls- og oppdretterklasser.


STARTNUMMER følger vedlagt på mail til de som har meldt på på Dog Web, og dere kan finne deres
plass ved raseringen. For de som får startnummer med XX, må dere møte i sekretariatet for å klarere
påmeldingen. Vennligst ha påmeldingsbeløpet klart, evt. forevis kvittering.
Startnummer for avls- og oppdretterklasser hentes i sekretariatet !


For eiere av avlshunder til avlsklasse, og oppdrettere som har klasse !
Dere må selv avtale med eierne av de hundene som skal delta i den enkelte klasse, slik at de møter i
ringen etter BIR og BIM er tatt ut. Samtlige klasser som tildeles HP vil vi gjerne se i FINALERINGEN
før Best in Show. Derfor må alle passe på at alle 4 hundene møter.
I følge utstillingsreglene er det ikke tillatt å ikke møte før all bedømmelse er ferdig, inkl avls- & oppdkl.

 

Det skal kåres utstillingens beste valp, beste avlsklasse, beste oppdretterklasse, beste Junior,
beste veteran, beste jaktpremierte hund, beste hund av Norsk rase, og Utstillingens vakreste hund, BEST in SHOW !


På grunn av antallet påmeldte hunder, har vi måttet foreta noen dommerendringer:


Schillerstøver er flyttet fra Per Harald Sivesind til Catharina Linde-Forsberg
Hamiltonstøver er flyttet fra Paula Heikkinen-Lehkonen til Bo Wallin
Schweizerstøver er flyttet fra Bo Wallin til Arnfin Frantzen.

 

 

 

RING DOMMER RINGSEKRETÆR RASER MØTE
1

Catharina Linde-Forsberg, Sverige

Linn Langseth

Luzernerstøver
Schillerstøver
Beagle

09.oo
11.3o
12.oo

2 Bo Wallin, Sverige Guri Iversen Myrstuen

Drever,
Hamiltonstøver

09.oo
12.oo

3

Paula Heikkinen-Lehkonen, Finland

Ringsekretæraspirant:
Eldri Kjørren.
Ringsekretær/skriver:
Bente Karlsen

Finsk støver
Plotthund
American Foxhound
Grand Bleu de gascogne
Russisk støver,

09.oo
13.oo
13.oo
13.oo
13.oo

4 Bjørn Roald, Norge Anne Mette Karlsen

Hygenhund
Haldenstøver

09.oo
12.oo

5 Per Harald Sivesind, Norge Bjørn Sønsteby Dunker 09.oo
6 Arnfin Frantzen, Norge Hanne Kiil

Schweizerstøver
Istarskistøver
Valper

10.oo
13.oo
13.oo

 

 

Bedømmelsen begynner kl. 09.oo i de fleste ringene. Møtetidene er veiledende, men møt i god tid !

Det kan bli kø i sekretariatet på morgenen !
Diplom kan kjøpes i sekretariatet etter at rasen er ferdig bedømt for Kr. 50,-. Ta med kritikken !
Parkering inkl. katalog: Kr. 50,- . Vennligst ha kontanter klar for å få best mulig flyt når rushet begynner.
OBS: Vi har ikke terminal !


Travselskapet holder restaurant og kiosk åpen !
Utlodning !


Veibeskrivelse: Biri travbane ligger midt mellom Gjøvik og Lillehammer, inntil E-6, bare noen km nord for Mjøsbrua. Avkjøringen til travbanen er skiltet på E-6.


Bobiler og campingvogner: Oppstilling på parkeringsplassen, med strøm, kr. 250,-/døgn, betales i sekretariatet.


Kontakt-telefon:95238208


Utstillingskomiteen ønsker alle lykke til, og en trivelig helg!


Anne Marit Olsen
Utstillingens leder


PS: For at arrangementet skal foregå så effektivt som mulig, for at utstillingen skal kunne
avsluttes innen rimelig tid, oppfordres alle utstillerne til å følge med, og være klare når deres
hunder skal i ringen til bedømmelse, slik at vi unngår unødig opprop ved innkalling,
og venting ! !