Hygendag 26.10.2013

 

HYGENDAG 26. oktober 2013

 

Alle hygenhundeiere inviteres til å stille på ”Hygendagen” den 26. oktober. Dette er et rasemesterskap med formål å få med flest mulig hygenhunder ut på jaktprøve. I fjor deltok 15 hygenhunder på hygendagen, eller rasemesterskapet som det da ble kalt.

Hundeeier melder selv på sin hund til en særskilt prøve 26.10., fortrinnsvis i egen harehundklubb. Evt på ei eliteprøve som går den aktuelle datoen.

 

Kontaktperson i Hygenringen er Øystein Sjursen, tlf.nr: 917 50 072. Han skal på forhånd ha beskjed om hvilke hunder som deltar, samt resultat fra hundeeier etter avsluttet prøvedag.

Nedenfor følger vedtektene for Hygendagen.

 

 

Regler for Rasemesterskap Hygenhund, ”Hygendag”.

 

 

 

1. Rasemesterskap for Hygenhund, fra 2013 kalt Hygendag, arrangeres over en- 1 dag. Aktuell dato for Hygendagen skal bekjentgjøres for medlemmer av Hygenringen i god tid før mesterskapet. Den hund som oppnår høyest premiepoeng på prøvedagen vinner.

 

2. Eier kan melde på sin hund på jaktprøva til den geografiske harehundklubb som ligger nærmest for hygenhundeieren. Ved håpløse vær- eller føreforhold som går utover hundens helse kan det meldes på andre steder der det ikke ødelegger for deltakelse.

 

3. Det er mulig å melde på både til ei ÅP prøve og EP prøve. Kun den dag som på forhånd er bestemt at Hygendagen skal avholdes, vil da være tellende under ei EP prøve.

 

4. Hygenhundeieren må være medlem av Hygenringen.

 

5. Mesterskapet er åpent for alle hygenhunder uansett tidligere meritter.

 

6. Styret bestemmer hvilke dag prøven skal avholdes, fortrinnsvis i helg.

 

7. Det presiseres at Hygendagen går kun på denne bestemte dato som styret har annonsert i aktuelle medier!

 

8. For kontroll og oversikts skyld bes hundeeier melde fra til styret sin kontaktperson om start og oppnådd prøveresultat.

 

9. Deltakeren må selv melde på sin hund på jaktprøve/Hygendag til aktuell lokal harehundklubb.

 

10. Resultatet fra Hygendagen blir ikke endelig fastsatt før de enkelte harehundklubber har avholdt sine dommermøter. Det skal allikevel settes opp ei foreløpig resultatliste utfra dommerens vurderinger på prøvedagen.

 

11. Høyeste premiepoengsum vinner. Ved likhet rangeres det etter beste tilleggs los. Deretter går yngre foran eldre. Kan man fremdeles ikke skille rekkefølgen avgjøres det ved loddtrekking.

 

12. Vinneren av Hygendagen vil bli plukket ut til å konkurrere om Europapokalen.