Rasemesterskap 2012

Rasemesterskap for Hygenhund

Lørdag 24. november 2012

 

Etter årsmøtevedtak 2012 blir Årets Rasemesterskap for Hygenhund lagt til Åpen prøve ved den geografiske harehund klubb som ligger nærmest for hygenhund eieren.

Hygenhund eieren må være medlem av Hygenringen.

Dato for prøven er satt til 24. november uansett hvor i landet og føreforhold. Det presiseres at Rasemesterskapet går kun denne dag!

Deltakeren må selv melde på til den aktuelle lokale harehund klubbs åpne prøve sør eller nord i landet.

Resultatet for de påmeldte hygenhunders resultat denne dag legges til grunn for rekkefølgen i Årets mesterskap.

Høyeste samlete poengsum vinner. Ved likhet rangeres det etter beste tilleggs los. Deretter går yngre foran eldre. Kan man fremdeles ikke skille rekkefølgen avgjøres det ved loddtrekking.

Vinneren av rasemesterskapet vil bli plukket ut til å konkurrere om Europapokalen.