Årets hygenhund 2007

 

 

Årets Hygen 2007 ble Kvitmåsan's Nemi til Boye Ølstøren

 

aaretshygen2007

Hun fikk i alt 42 poeng

 

Årets unghund ble Vestlunds Sang til Sigmund Nygård

 

aaretsunghund2007

Totalt 15 poeng